joi, 10 decembrie 2020

Publicat la 12/10/2020 08:09:00 a.m. de

Strategie pentru un oraș smart

Medieșenii sunt invitați să ia parte la identificarea priorităților de dezvoltare la nivel de oraș. 
Aceștia pot completa un chestionar online pe pagina de internet a Primăriei Mediaș, iar răspunsurile oferite vor fi integrate în strategia Smart City Mediaș. Aceasta va fi realizată ca parte a proiectului ,,Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, finanțat cu fonduri europene și care a fost câștigat de municipalitatea medieșeană. Proiectul în valoare de 4 milioane de lei are ca obiectiv eficientizarea serviciilor oferite în cadrul administrației publice locale.

În cadrul proiectului „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, municipiul Mediaș își dezvoltă strategia Smart City. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 și urmărește transformarea digitală a comunității locale, respectiv o mai bună cooperare digitală între cetățeni, autoritatea locală, partenerii sociali și mediul economic. Prin intermediul acesteia se are în vedere creșterea calității vieții și reducerea birocrației la nivel local, alături de furnizarea unui pachet de servicii digitale către cetățeni și mediul de afaceri. Totodată, este urmărită o abordare inteligentă și integrată a domeniilor Guvernanță, Mediu, Mobilitate, Economie, Locuire și Cetățeni.

Soluții inteligente

Dezvoltarea bazată pe conceptul de Smart City presupune implementarea unor soluții noi în domenii precum clădiri inteligente și eficiente energetic, dar și crearea de locuri de muncă în domenii avansate și antreprenoriat. O altă componentă importantă se referă la susținerea excelenței în medicină și educație, mobilitate inteligentă și fără emisii de carbon, interacțiune facilă a cetățenilor cu administrația publică, precum și alte soluții ce sprijină dezvoltarea unui centru urban cu accent asupra inovării pe toate palierele.

Chestionar online

Pentru asigurarea unei mai bune înțelegeri a tipurilor de servicii publice digitale oferite cetățenilor și a modului în care acestea pot fi dezvoltate și diversificate, în concordanță cu nevoile comunității, a fost conceput un chestionar de specialitate, care se dorește a fi completat de cât mai mulți cetățeni. Acesta poate fi accesat pe pagina de internet oficială www.primariamedias.ro. Răspunsurile oferite vor fi integrate în strategia Smart City Mediaș și vor asigura o sursă importantă de inspirație pentru trasarea principalelor direcții de dezvoltare.

Bani europeni

Proiectul ,,Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă” a fost lansat oficial în toamna anului trecut la sediul Primăriei Mediaș. Acesta are o valoare de 4 milioane de lei, bani care vor fi folosiți pentru eficientizarea serviciilor oferite în cadrul administrației locale. 98% din această sumă reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar restul de 2% va fi suportat de către municipalitatea medieșeană.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a municipiului Mediaș, prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative. Aceasta va fi corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung. Printre obiectivele specifice se numără dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale din municipiul Mediaș prin realizarea Strategiei Smart City Orizont 2027 și a Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2021-2027, eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelorși retrodigitalizarea arhivei. De asemenea, proiectul mai presupune întărirea capacității instituționale în cadrul Primăriei municipiului Mediaș prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice proiectului, ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

Rezultate preconizate

Rezultatele finale ale proiectului se referă la elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027 a municipiului Mediaș, elaborarea Strategiei Smart City a municipiului, implementarea unui sistem informatic integrat cu servicii digitale pentru medieșeni sau arhivarea electronică pentru aproximativ 410 metri liniari de arhivă fizică. De asemenea, zece dintre angajați vor fi instruiți în domeniul planificării strategice, iar 112 persoane vor fi instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat. (A. P.)

    Trimite prin e-mail