Redacţia


Editor: SFG PRESS SRL

Director general: Sorin STANISLAV
Director executiv: Dan GREAVU, tel. 0723-194.985

Redacţia

Redactor eveniment: Alex PÎNTEA
Fotoreporter: Ovidiu LEBU


Departamente

Consilieri marketing: Mihaela FLEŞARIU, Iulia NAGY, Călin TANȚĂU
Difuzare: Iulia TODEA, Vasile MIRAISSN 2065-6327

Monitorul de Mediaş foloseşte serviciile AGERPRES şi Sibiufoto.
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridică pentru materialele apărute în paginile ziarului Monitorul de Mediaş le aparţine autorilor şi surselor citate.
Monitorul de Mediaş nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material pentru eventuale prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Tipar: Tipografia "GARAMOND" Cluj-Napoca