marți, 5 iulie 2022

Publicat la 7/05/2022 06:09:00 p.m. de

O facultate de tradiție – Facultatea de Inginerie din cadrul ULB Sibiu

 

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga este una de tradiție în Sibiu. Facultatea a fost înființată în urmă cu 46 de ani și de atunci de pe băncile instituției au ieșit mii de ingineri, în diverse specializări.

De-a lungul anilor Facultatea de Inginerie a evoluat și s-a dezvoltat continuu, ajungând astăzi una dintre cele mai prestigioase facultăți de profil din țară.

În această perioadă Facultatea de Inginerie îi așteaptă pe absolvenții de liceu să vină și să se înscrie în anul I pe cele 473 de locuri bugetate și cele 322 de locuri cu taxă pentru programele de licență.

Totodată Facultatea oferă pentru anul universitar 2022 – 2023 și 154 de locuri cu taxă pentru programele de master.

Am încercat să aflăm mai multe despre Facultatea de Inginerie de la Decanul acesteia, Prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel Racz.

Domnule Decan, care este oferta educațională a Facultății de Inginerie pentru absolvenții de liceu?

Oferta educațională a Facultății de Inginerie este foarte variată, facultatea noastră organizează cursuri la 16 specializări/programe de studiu la nivel de licență (dintre care unul în limba engleză) și 13 specializări/programe de studiu la nivel de master (dintre care două în limba engleză). Toate aceste specializări/programe de studiu sunt la forma de învățământ cu frecvență. Facultatea coordonează de asemenea și două programe de studiu te tip ID/FR (învățământ la distanță/frecvență redusă), destinată celor care au deja un loc de muncă și doresc să studieze fără a renunța la acesta. Majoritatea domeniilor tehnice, de la Calculatoare și tehnologia informației, la Mecatronică și robotică, de la Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale la Inginerie electrică, de la Inginerie industrială și Inginerie și management la Ingineria transporturilor și Ingineria mediului, de la Mine petrol și gaze la Ingineria transporturilor, sunt prezente în oferta facultății. Iar în interiorul acestor domenii există numeroase specializări/programe de studiu, deci, cred că v-am convins că oferta educațională a Facultății de Inginerie este croită pentru a oferi aproape oricărui tânăr pasionat de tehnică, o soluție pentru dezvoltarea carierei.

Informații detaliate despre oferta educațională din acest an, precum și despre modalitatea de înscriere și calendarul admiterii, pot fi găsite pe site-ul Facultății de Inginerie (https://inginerie.ulbsibiu.ro), în secțiunea “Admitere” (https://inginerie.ulbsibiu.ro/admitere/).

De ce l-ați sfătui pe un absolvent de liceu să aleagă Facultatea de Inginerie a ULBS?

Voi prezenta aici, într-o ordine aleatorie, câteva dintre argumentele pe care i le-aș oferi unui absolvent de liceu aflat în pragul alegerii unei cariere:

În primul rând, Facultatea de Inginerie are o tradiție de 46 de ani, timp în care a evoluat și s-a dezvoltat, atât din punct de vedere al numărului și calității corpului didactic, al ofertei educaționale, cât și al bazei materiale.

Zona industrială din jurul Sibiului este într-o continuă dezvoltare, și are o adevărată “foame” pentru ingineri bine pregătiți. Gradul de angajabilitate  al absolvenților noștri, pe posturi conforme cu pregătirea dobândită este extrem de ridicat, mulți dintre ei fiind angajați încă din timpul facultății.

Farmecul de burg transilvan al Sibiului, care are, pe lângă potențialul industrial și economic, și un mare potențial cultural și turistic, poate asigura o viață studențească bogată și plăcută celor care aleg să-și clădească aici o profesie.

Care sunt dotările de care beneficiază în prezent Facultatea de Inginerie?

Nu are rost să afișez o falsă modestie, așa că o să vă spun cu toată convingerea, că dotările Facultății de Inginerie sunt de cel mai înalt nivel, corespunzând obiectivelor didactice și de cercetare ale unei instituții de învățământ superior dintr-o tară membră a Uniunii Europene. Datorăm acest lucru atât eforturilor proprii (numai în acest an Universitatea „Lucian Blaga” a investit peste 1.200.000 de lei în dotarea laboratorului de Tehnologii și echipamente de prelucrare cu comandă numerică al facultății), dar și deosebitei colaborări pe care o avem cu partenerii noștri industriali, companii din zona Sibiului. Avem aici o situație „win-win”, companiile fac eforturi financiare pentru a ne ajuta în obiectivele noastre de a achiziționa echipamente și tehnologii de ultimă oră, iar facultatea „livrează” absolvenți care vin în companii deja familiarizați cu acestea, pregătiți să le folosească în mod eficient. De la sisteme de calcul de mare performanță, la roboți industriali de ultimă generație, de la sisteme mecatronice la sisteme de producție digitale de tip mașini-unelte cu comandă numerică, de la pachete software de proiectare și analiză tehnică la sisteme de achiziții de date asistate de calculator, laboratoarele noastre sunt echipate conform celor mai înalte standarde. Și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie doar să accesați rapoartele numeroaselor comisii de acreditare de la nivel național, care evaluează periodic calitatea programelor de studii din facultatea noastră.

Ce șanse considerați că are un absolvent al Facultății de Inginerie de a-și găsi un loc de muncă în domeniul studiat?

Recunosc că beneficiem din plin de dezvoltarea industrială a Sibiului și zonelor adiacente, dar îndrăznesc să afirm că avem și noi o contribuție la asta, furnizând forța de muncă bine pregătită care contribuie la această dezvoltare. În consecință, așa după cum am afirmat mai sus, studenții noștri își găsesc locuri de muncă conforme cu pregătirea încă din timpul studiilor. Urmărim cu atenție traseul profesional al absolvenților noștri, și, cu riscul de a mă repeta, pot să afirm, cu cifre și argumente, că angajabilitatea lor în profesii aflate în strictă legătură cu domeniul studiat este foarte mare.

Care sunt firmele din domeniu cu care colaborează Facultatea de Inginerie?

Facultatea de Inginerie colaborează cu majoritatea companiilor industriale din zona Sibiului, așa încât este destul de greu să vă dau o listă completă. Cu siguranță este destul de greu să găsim companii industriale in zona Sibiului care să nu aibă cel puțin un inginer format în cadrul facultății noastre.

Ce beneficii au studenții de pe urma acestor colaborări?

Am amintit mai sus despre suportul financiar oferit de companii în dotarea facultății. Un alt avantaj se referă la oportunitățile legate de stagiile de practică în companii, care au o contribuție decisivă la completarea pregătirii studenților în raport cu cerințele concrete de pe piața muncii. Tot legat de practică, vreau să vă prezint și oferta de studii duale, organizată începând cu anul 2018, cu finanțare printr-un grant UE, pentru specializările Mecatronică și Robotică. Studenții pot opta, începând din primul an de studiu pentru versiunea duală a programului, care implică creșterea numărului de ore alocate stagiilor de practică de la 240 la 1050 și distribuirea lor în toți cei patru ani de studiu. În organizarea acestor programe duale a fost valorificată experiența unor universități partenere din Germania și Austria, iar stagiile de practică sunt găzduite de companiile Continental și Marquardt. În acest an vom avea prima promoție de absolvenți ai acestor programe duale. Studenții celor două specializări, Mecatronică și Robotică au în continuare posibilitatea de a opta pentru forma duală, facultatea luând decizia de a continua această inițiativă, datorită succesului de care s-a bucurat.

Nu în ultimul rând, studenții noștri beneficiază și de experiența și competența profesională a specialiștilor din companiile industriale cu care colaborează facultatea. Mulți dintre acești specialiști reputați din companii desfășoară activități didactice în cadrul Facultății de Inginerie.

Care sunt ofertele de învățământ post-universitar ale Facultății de Inginerie pentru anul universitar 2022-2023?

După cum v-am răspuns la prima întrebare, facultatea coordonează 13 specializări/programe de studiu la nivel de master (dintre care două în limba engleză). Urmărim aici două obiective principale:

– să oferim absolvenților noștri posibilitatea de a urma studii post-universitare în același domeniu în care au terminat studiile de licență;

– să oferim celor care doresc să se perfecționeze posibilitatea de a urma studii post-universitare racordate la cele mai noi tendințe din științele inginerești.

Care este vizibilitatea Facultății de Inginerie din cadrul ULBS la nivel național și internațional?

Vizibilitatea internațională a Facultății de Inginerie poate fi apreciată și prin numărul foarte mare de parteneri pentru schimburile internaționale de studenți și cadre didactice, în cadrul programului Erasmus, pe care îl are facultatea. Astfel, studenții noștri pot să studieze unul sau mai multe semestre în cadrul unor universități de prestigiu din Europa și din lume, parteneri ai facultății în cadrul acestui program. De asemenea, facultatea noastră este și gazdă în cadrul programului Erasmus, numeroși studenți de la universitățile partenere studiind anumite perioade de timp la noi în cadrul acestor schimburi inter-universitare.

Ce condiții de cazare li se oferă studenților Facultății de Inginerie veniți la studii din afara Sibiului?

Studenții Facultății de Inginerie se bucură de toate condițiile de care beneficiază și studenții de la celelalte facultăți ale Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. Baza materială include, din acest punct de vedere, un număr de opt cămine studențești, o cantină și trei cafetării, ultimele aflându-se în incinta unor facultăți. Nu putem spune că satisfacem în proporție de 100% solicitările studenților, dar, cel puțin la Facultatea de Inginerie, toți studenții pe locurile bugetate și o mare parte din studenții pe locurile cu taxă care au solicitat acest lucru, au primit cazare în căminele studențești.

Vă mulțumesc.

A consemnat Cezar Budescu

    Trimite prin e-mail