luni, 3 iulie 2017

Publicat la 7/03/2017 06:31:00 p.m. de Anonim

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 08 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 08/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (P)

Data publicării: 03.07.2017
ANUNŢ 

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 08 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 08/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 286.831,57 euro  
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro


Beneficiari eligibili: comunele definite conform legislației în vigoare și asociații ale acestora; ONG-uri definite conform legislației în vigoare; unități de cult definite conform legislației în vigoare; persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de categoria B.

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 08 august 2017. 
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 08/6B  – ,, Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 08/6B- sesiunea 1/2017, disponibile pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul Asociației GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00. 
Date de contact pentru informații suplimentare: 
E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro 
Tel/fax: 0265.711.718
    Trimite prin e-mail