luni, 3 iulie 2017

Publicat la 7/03/2017 06:29:00 p.m. de Anonim

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 08 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 03/2A –Mici fermieri, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (P)


Data publicării: 03.07.2017

ANUNŢ

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 08 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 03/2A –Mici fermieri, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală .
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 120.000 euro  
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 euro


Beneficiari eligibili: fermierii , cu excepția persoanelor fizice neautorizate, care au drept de proprietate și/sau de folosință pentru exploatații agricole care intră în categoria de ferme mici. Categorii de beneficiari direcți: persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociat unic sau majoritar (50%+1) al unei societăți cu răspundere limitată – SRL (cf. legii nr. 31/1990) sau al unei SRL-D (cf. OUG nr. 6/2011)
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 08 august 2017.
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 03/2A  – ,,Mici fermieri sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 03/2A- sesiunea 1/2017, disponibile pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00.
Date de contact pentru informații suplimentare:

Tel/fax: 0265.711.718
    Trimite prin e-mail