luni, 3 iulie 2017

Publicat la 7/03/2017 06:32:00 p.m. de Anonim

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 24 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 09/6A – Turism – sector privat, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (P)

Data publicării: 03.07.2017

ANUNŢ 

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 24 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 09/6A – Turism – sector privat, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 360.000 euro  
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 90.000 euro


Beneficiari eligibili: micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate; fermieri sau membrii ai unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL DT în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 24 august 2017. 
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 09/6A  – ,, Turism – sector privat” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 09/6A- sesiunea 1/2017, disponibile pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul Asociației GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00. 
Date de contact pentru informații suplimentare: 
E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro 
Tel/fax: 0265.711.718
    Trimite prin e-mail