duminică, 24 martie 2013

Publicat la 3/24/2013 03:37:00 p.m. de Redacţie

Şcoala Gimnazială „Cireşarii” în Portugalia

Şcoala Gimnazială „Cireşarii” din municipiul Mediaş se implică activ în proiecte şi programe europene şi naţionale în scopul creşterii randamentului şcolar al elevilor. Acest lucru este dovedit de participarea până acum la două proiecte în cadrul programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, componenta Comenius.


Autor: prof. Gabriela SCHREINER, consilier educativ 

Primul proiect, intitulat „Environmental Management College”, s-a desfăşurat în perioada 2010-2012, având ca parteneri şcoli din Polonia, Turcia, Spania, Portugalia şi Bulgaria, şcoala noastră având rolul de coordonator.
Din 2012 am început proiectul „My future is up to me” coordonat de un partener din Polonia, alături de care participă şcoli din Spania, Portugalia şi Turcia. Proiectul implementează învăţarea centrată pe elev, acesta fiind sprijinit să înveţe în funcţie de profilul individual generat de tipul de inteligenţă.
Echipa de proiect este alcătuită din următoarele cadre didactice: prof. Liana Gheorghiu – directorul şcolii, prof. Denis Berger – coordonator proiect, prof. Gabriela Schreiner – consilier educativ, prof. Petronela Marmandiu, prof. Eva Ciuciună, prof. Solomon Marinela, prof. Dana Romilă,  înv. Elena Rotar, prof. Ovidiu Moldovan.
În timpul derulării proiectului se vor desfăşura activităţi şi se vor redacta materiale care vor constitui exemple de bună practică pentru cadrele didactice.
În perioada 11-16 martie 2013 a avut loc în Portugalia a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului, în localitatea Torre de Moncorvo, situată în nord-estul ţării, în districtul Braganca.
Activităţile propriu-zise au început în data de 12 martie, la „Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado”, unde am fost întâmpinaţi de profesori şi elevi care au pregătit un emoţionant program artistic.
Ne-am bucurat să ne revedem cu toţi colegii din proiect, după vizita din Turcia. Am vizitat şcoala, primind multe informaţii despre sistemul de învăţământ din Portugalia, despre modul de organizare a şcolii, orarul elevilor, activităţile extraşcolare în care aceştia sunt implicaţi.
Am constatat că elevii şi cadrele didactice se bucură de condiţii foarte bune de desfăşurare a activităţii, ceea ce ne-a întărit convingerea că în Portugalia educaţia şi învăţământul se bucură de o atenţie deosebită din partea guvernului şi a autorităţilor locale.
Primul workshop din cadrul vizitei a cuprins prezentarea activităţilor pe care fiecare şcoală implicată le-a susţinut în perioada care a trecut de la prima întâlnire. De asemenea, au avut loc schimburi de idei despre ceea ce s-a realizat şi s-au stabilit activităţile care vor avea loc până la vizita de lucru din luna mai, din Polonia.
Programul primei zile a mai cuprins vizita la Primărie, turul oraşului, vizita la Muzeul Fierului, la Muzeul de Istorie şi la Biblioteca Municipală.
A doua zi ne-am deplasat în localitatea Freixo de Espada a Cinta, la 40 de kilometri de Torre de Moncorvo, unde am vizitat şcoala şi centrul istoric al oraşului.
Un moment deosebit al vizitei a fost mica excursie cu vaporaşul pe fluviul Douro, la finalul căreia elevii au realizat un experiment de analiză chimică a apei. 
Această zi s-a încheiat cu recepţia oferită de municipalitatea Torre de Moncorvo la şcoala „Dr. Ramiro Salgado”, unde ne-am întâlnit cu întreaga comunitate şcolară aparţinând acestei unităţi administrative. Aici am urmărit cu deosebită plăcere programul artistic pregătit de elevi şi dansurile populare prezentate de actuali profesori şi de profesori pensionari. Am constatat din nou sprijinul şi respectul de care se bucură şcoala din partea comunităţii locale.
A treia zi a început cu participarea elevilor la o lecţie de chimie la şcoală, unde s-au pus în practică activităţi pentru cele trei stiluri principale de învăţare: vizual, auditiv şi tactil-kinestezic.
A urmat vizitarea Muzeului de Artă Rupestră din Vila Nova de Fozcoa, iar ziua s-a încheiat cu ultimul workshop din cadrul acestei mobilităţi, a doua zi urmând să înceapă un important festival medieval la care a participat întreaga comunitate şi... bineînţeles şi noi împreună cu prietenii noştri din celelalte ţări.    Trimite prin e-mail