vineri, 5 iulie 2024

Publicat la 7/05/2024 10:32:00 a.m. de

Șeica Mare. Anunț începere proiect „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE CU ECHIPA MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE“ (CP)

 

„INFIINTARE CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE CU ECHIPA MOBILA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE, COD 8810 CZ-V-I, COMUNA SEICA MARE, JUDETUL SIBIU” 

COMUNA SEICA MARE demarează proiectul cu titlul ,, INFIINTARE CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE CU ECHIPA MOBILA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE, COD 8810 CZ-V-I, COMUNA SEICA MARE, JUDETUL SIBIU”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Numele beneficiarului:  COMUNA SEICA MARE, SAT ȘEICA MARE, NR. 415, JUDEȚUL SIBIU, COD POȘTAL 557245

Titlu proiect : INFIINTARE CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE CU ECHIPA MOBILA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE, COD 8810 CZ-V-I, COMUNA SEICA MARE, JUDETUL SIBIU

REFERINȚA APELULUI DE PROIECTE: PNRR/2023/C13/MMSS/I4./ Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate : PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Pilonul: PILONUL V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională

Componenta: COMPONENTA C13 – REFORME SOCIALE

INVESTIȚIA: INVESTIȚIA I4 - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice

Obiectivul general al investiției este de a oferi acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru persoanele în vârstă prin intermediul centrului de zi de asistență și reabilitare. Investiția va oferi asistență socială și servicii de reabilitare, cu o echipă mobilă care va furniza servicii de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente care nu se pot deplasa la centru.

Obiective specifice

- Amenajarea imobilului pus la dispozitie de catre solicitant in vederea dezvoltării Centrului cu o capacitate de 75 persoane (beneficiari unici), alocată astfel: 50 persoane (beneficiari unici) în cadrul centrului de zi şi 25 persoane (beneficiari unici) în cadrul componentei serviciilor îngrijire la domiciliu acordate de echipa mobilă;

- Dotarea spatiului Centrului conform standardelor minime de calitate privind acordarea serviciilor sociale în centrul de zi cu componenta de îngrijire la domiciliu acordate de echipa mobilă.

- Acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului , cu cel putin 2 luni înainte de finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Impactul proiectului : prin investiție se vor oferi servicii de îngrijire pe termen lung pentru persoanele vârstnice dependente, prin întărirea capacității administrative a serviciului public de asistență socială, prin asigurarea managementului de caz, astfel încât persoanele vârstnice să trăiască la ei acasă cât mai mult timp posibil, pe măsură ce îmbătrânesc, să fie prevenită agravarea situației de dependență și instituționalizarea acestora.

Valoarea totală a proiectului : 7.255.362,79 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR 6.102.436,54 lei și 1.152.926,25 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.

Data începerii și finalizării proiectului : 14.12.2023 – 30.06.2026.

Date de contact: COMUNA SEICA MARE, SAT ȘEICA MARE, NR. 415, JUDEȚUL SIBIU, COD POȘTAL 557245 , email primariaseicamare@yahoo.com

                             „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”


    Trimite prin e-mail