marți, 25 iulie 2023

Publicat la 7/25/2023 10:22:00 a.m. de

Proiect finalizat în cartierul Vasia

Proiectul „Educație antepreșcolară, premisă pentru dezvoltare comunitară în Municipiul Mediaș, cofinanțat din Fondul social european, a ajuns la final. Prin intermediul acestuia a fost înființată o creșă în cartierul Vasia, unde unde au beneficiat de servicii de educaţie preşcolară copii cu vârsta până la 2 ani. Instituția funcționează într-o clădire special reparată și reabilitată, pentru a răspunde cerințelor educaționale specifice acestei grupe de vârstă.

 

Proiectul „Educa
ție antepreșcolară, premisă pentru dezvoltare comunitară în municipiu Mediaș, implement pe durata a 30 de luni, începând din data de 8 februarie 2021, a fost finalizat în această lună. Cofinanțat din Fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 4.095.898,50 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene a fost de 3.481.513,73 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 532.466,70 de lei iar contribuția proprie de 81.918,07 lei.
 
Educație antepreșcolar
ă
 
Creșa care și-a deschis porțile în a doua jumătate a anului 2021 a avut drept beneficiari un număr de 76 copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani. Totodată, a fost atins și un alt obiectiv al proiectului, acela de reducere a numărului de copii antepreşcolari ce aparţin familiilor vulnerabile ce nu frecventează sistemul de învăţământ timpuriu. „Scopul final al proiectului este ca prin pachetul de servicii de educaţie antepreşcolară furnizate să fie evitat riscul de abandon, să crească calitatatea vieţii membrilor comunităţii prin sprijinirea părinţilor copiilor pentru a se întoarce pe piaţa muncii şi pentru a avea acces la servicii de ocupare şi sociale adecvate nevoii sociale, să se prevină sau să se combată, prin serviciile oferite, riscul de marginalizare socială sau excludere socială a copiilor cu vârsta de până la 2 ani, dar şi a părinţilor acestora, să fie sensibilizată comunitatea şi opinia publică privind importanţa educaţiei încă de la vârste fragede, necesitatea asigurării unor servicii educative de calitate, accesibile şi personalizate unei categorii fragile” spune Bianca Tătaru, purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială Mediaș.
 
Obiective atinse

Prin implementarea proiectului s-a urmărit şi s-a reuşit obţinerea de rezultate punctuale. Astfel, a fost înfiinţată o creşă unde au beneficiat de servicii de educaţie preşcolară 76 de copii, cu vârste cuprinse între 0-2 ani, dintre care 21  de etnie romă şi 7 din mediul rural. De asemenea, a crescut nivelul de pregătire pentru şcoală, s-a facilitat accesul la educaţie antepreşcolară, a fost diminuat riscul de abandon şcolar şi a sporit înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor. Totodată, s-a redus numărul de copii antepreşcolari ce aparţin familiilor vulnerabile ce nu frecventează sistemul de învăţământ timpuriu, cu 73 persoane. Un alt obiectiv atins a fost creș
terea gradulului de sensibilizare şi de educaţie a unui număr de 65 de părinţi privind dezvoltarea armonioasă a copilului şi importanţa participării acestora la sistemul de învăţământ încă din perioada timpurie. În fine, s-au consolidat competenţele profesionale ale personalului didactic în domenii privind pedagogia şi educaţia timpurie prin participarea a 8 educatori la programe de formare autorizate şi la schimburi de bune practici.
    Trimite prin e-mail