marți, 15 noiembrie 2022

Publicat la 11/15/2022 02:18:00 p.m. de

Aleșii, în ședință extraordinară

Consilierii locali medieșeni s-au reunit în ședință extraordinară, luni 14 noiembrie, în sistem videoconferință. Aleșii au fost chemați să-și exprime votul în privința a trei proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.


Primul proiect se referă la validarea Dispoziției nr. 612/28.10.2022, în urma unei Hotărâri de Guvern care prevede repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru Municipiul Mediaș. Este vorba despre suma de 250.000 lei, aferentă sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Consilierii au aprobat ca 100.000 de lei să meargă la Sănătate (Spital), iar 150.000 lei la cap. Protecția Mediului (SC Apa Târnavei Mari SA / pentru cofinanțarea proiectului regional de dezvoltarea  infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni).
 
Pentru „Reabilitare străzi“
 
Tot luni, consilierii locali au votat un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 285/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş - str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, rețele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 
„Centre de colectare prin aport voluntar“
 
De asemenea, aleșii au votat proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului: „Înființare centre de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Mediaș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A COMPONENTA 3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I.1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș
din data de 14 noiembrie
 
1Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 612/28.10.2022.
descarca material-->

2Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 285/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş-Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus, rețele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
descarca material-->

3Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Înființare centre de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Mediaș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A COMPONENTA 3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I.1.-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
descarca material-->
    Trimite prin e-mail