miercuri, 18 mai 2022

Publicat la 5/18/2022 02:59:00 p.m. de

Erasmus+. Profesorii au învățat să proiecteze diverse scenarii de învățare

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș derulează activitățile proiectului Erasmus+

”Bucurie și distracție în micul meu univers digital”.

În cadrul proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare KA 1 2021-1-RO01-
KA122-SCH-000013412”BUCURIE ȘI DISTRACȚIE ÎN MICUL MEU UNIVERS DIGITAL”,
finanțat prin programul Uniunii Europene Erasmus+ și care se desfășoară în perioada 01.12.2021
– 31.05.2023, cinci cadre didactice din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș au fost formatre câte șapte zile în cursul lunilor aprilie și mai prin intermediul a două cursuri de formare.

În perioada 03-09 aprilie 2022, două cadre didactice au participat la cursul structurat
”Digital STEAM. Teaching integrated science, arts and mathematics with digital devices” care s-a desfășurat la Universitatea din Tallinn, Estonia.

Pe parcursul celor șapte zile de curs, profesorii au învățat să proiecteze diverse scenarii de
învățare în care sunt utilizați diverși roboți (ozoboți, bee-boți), speciali concepuți pentru a fi
folosiți de către copiii de vârstă preșcolară și școlară mică, realitatea augumentată, diverse
aplicații mobile destinate învățării outdoor și platforme de e-learning.

Alte trei cadre didactice au participat în perioada 09-15 mai 2022 la cursul de formare
”Special Educational Need: ICT and Game-Based learning” în Atena, Grecia.

Aici, pe perioada desfășurării cursului, cadrele didactice participante și-au dezvoltat competențe specifice de organizare și desfășurare a activităților de învățare pentru copiii cu nevoi speciale prin utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale: wordwall, LearningApps, liveworksheets, Scratch, Kahoot etc. Profesorii au descoperit noi instrumente de lucru (robotul Bee-Bot) și au conștientizat
importanța și impactul folosirii instrumentelor ICT în educația specială, la toate nivelurile de
învățământ și la toate categoriile de deficiență.

Profesorii participanți la cele două cursuri de formare vor multiplica rezultatele învățării
prin intermediul unor Workshopuri adresate celorlanți profesori și vor implementa la clasă în
activitățile educațional terapeutice strategii de învățare mediate de diverse tehnologii,
fructificând astfel competemțele dobândite, cu scopul de a atinge obiectivul strategic al instituției
noastre – de a crește numrul activităților de predare/învățare bazate pe strategii moderne și
egalizarea șanselor elevilor noștri cu cele ale altor grupuri în termeni de rezultate ale dezvoltării
competențelor digitale de bază și incluziunii sociale.

    Trimite prin e-mail