marți, 22 martie 2022

Publicat la 3/22/2022 08:08:00 p.m. de

ROMGAZ a cumpărat acțiunile Exxon pentru perimetrul offshore XIX Neptun din Marea Neagră

 

Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., la data de 22 martie 2022, a avizat încheierea  contractului de vânzare – cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul  social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile  dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă,  a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Contractul urmează să fie semnat după aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  S.N.G.N ROMGAZ S.A. convocată pentru data de 28.04.2022, iar finalizarea tranzacției este  condiționată de îndeplinirea condiţiilor suspensive din contract.

Preţul de achiziţie achitat de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va fi de 1.060.000.000 USD putând fi  ajustat conform mecanismelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare acțiuni.

Directorul General al S.N.G.N ROMGAZ S.A., Aristotel JUDE, a declarat:

Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră este o oportunitate strategică pentru România,  reprezentând o sursă importantă de gaze naturale în vederea asigurării securității energetice a țării  noastre. Contextul actual geopolitic și energetic conferă proiectului o însemnatate și mai deosebită.  Ne-am propus să finalizăm tranzacția în trimestrul II din acest an, astfel încât alături de viitorul  partener să putem trece, în cel mai scurt timp posibil, la faza de dezvoltare-exploatare. În acest  context, estimăm că prima producție de gaze naturale rezultată din perimetrul XIX Neptun, zona  de apă adâncă, să fie obținută la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027. În strategia de  devoltare a S.N.G.N ROMGAZ S.A., 2021-2030, am inclus ca prioritate finalizarea tranzacției  Neptun Deep cât și investiții în alte proiecte de dezvoltare onshore și din surse de energie  regenerabilă, în contextul politicilor europene de tip energie verde”. 

Menționăm că, în data de 10.12.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N.  ROMGAZ S.A.a aprobat tranzacția și încheierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor  emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production  Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul  Petrolier pentru zona estică, zona de apă adancă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea  Neagră. Întrucât au existat negocieri ulterioare cu vânzătorii privind ajustarea unor clauze din  contractul de vânzare – cumpărare, în special în sensul acoperirii în favoarea S.N.G.N. ROMGAZ  S.A. a unor riscuri fiscale, este necesară o nouă convocare a Adunării Generale Extraordinare a  Acționarilor.

    Trimite prin e-mail