joi, 24 februarie 2022

Publicat la 2/24/2022 09:24:00 a.m. de

35 de proiecte pe agenda aleșilor

Consilierii locali medieșeni se întrunesc, în această după-amiază, în ședința ordinară aferentă lunii februarie. Pe ordinea de zi se află până în prezent un număr 35 de proiecte de hotărâre. Printre cele mai importante se numără proiectul privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Mediaș-Zonă Metropolitană”, aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022, dar și aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022 cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii.
 
 
,,Pe ordinea de zi a ședinței se află 35 de proiecte de hotărâre, printre care prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, dar și actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 a chiriilor stabilite pentru locuințele ANL, potrivit prevederilor legale în vigoare. De asemenea, consilierii locali vor decide asupra desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaș, dar și înfiinţarea serviciului social «Centru de zi pentru copii» în cadrul Centrului Comunitar medico-social din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia“, a declarat Anamaria Prodan, purtătorul de cuvânt al Primăriei Mediaș.

Ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș se va desfășura joi, 24 februarie, de la ora 16, în sala mare de ședințe a primăriei.


PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24 februarie 2022 ora 16:00
care va avea loc în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş
 
1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Costea Teodor Lucian, aflat la poziția nr. 6 pe Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a Partidului Social Democrat, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 55/CC pronunțată în Camera de Consiliu în data de 10 februarie 2022, rămasă definitivă.

2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, în cadrul comisiilor Consiliului Local.
descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2021.
partea I

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș.
descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș.
descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.
descarca material-->
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea si indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.
descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.
descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2.
descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a spațiului situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, în favoarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș.
descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș.
descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea teremenului de valabilitate a Planului Urbanistic General Local de Urmanism al Municipiului Mediaș.
descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.
partea I

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a imobilului situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaş.
descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile.
descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, având destinația de ”unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile.
descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare a Consiliului Local Mediaș înscris în CF nr. 106424 Mediaș.
descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată.
descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pentru anul 2022.
descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de asociere între Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.
descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2022.
descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2022, între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul.
descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou.
descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social “Centru de zi pentru copii” în cadrul Centrului Comunitar medico-social din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia.
descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2022 privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022.
descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația Prompt Martenity & Critical Care Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș.
descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” - Rețele apă - canal.
descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.
descarca material-->

30. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS - ZONĂ METROPOLITANĂ”.
descarca material-->

31. Proiect de hotărâre privind atestarea calității de administrator de condominii.
descarca material-->

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022.
descarca material-->

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

34. Proiect de hotărâre privind cedarea dreptului de reproducere a operei „Medias - istorie romanțată“ de George Togan.
descarca material-->

35. Proiect de hotărâre  privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 24 luni, de către Municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a dispozitivelor medicale.
descarca material-->

Informare:
- Adresa nr. 2.196/07.02.2022 a Direcției de Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG - privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II, anul 2021.
 
Întrebări, interpelări, diverse.
    Trimite prin e-mail