joi, 16 decembrie 2021

Publicat la 12/16/2021 03:54:00 p.m. de

Predare de secol 21, printr-un proiect Erasmus+

Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Mediaș derulează un proiect cu finanțare europeană, intitulat „Bucurie și distracție în micul meu univers digital”. Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ implementat de Comisia Europeană, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Grupul țintă al proiectului este format din peste 300 de elevi și 36 de profesori atât din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, cât și din școlile integratoare.
 
 
Organizarea și proiectarea activităților la clasă și în intervenția personalizată cu utilizarea resurselor educaționale digitale reprezintă o modalitate de stimulare și suport pentru elevii din ciclul gimnazial și crearea de oportunități de utilizare a instrumentelor digitale care să contribuie la o abordare incluzivă și adaptată nevoilor individuale a învățării acestor elevi. Astfel, a luat naștere proiectul Erasmus+ intitulat „Bucurie și distracție în micul meu univers digital”, proiect care se desfășoară în perioada 1 decembrie 2021 - 1 iunie 2023. Beneficiarul direct al acestui proiect este Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Mediaș, iar din grupul țintă fac parte peste 300 de elevi și 36 de profesori atât din unitatea de învățământ medieșeană, cât și din școlile integratoare. 
Proiectele europene reprezintă o oportunitate atât pentru dascălii școlii noastre, cât și pentru elevi de a lua contact cu participanții la educație din alte sisteme de învățământ, de a face schimburi interculturale, de a vizita și cunoaște locuri noi, de a privi prin ochii celuilalt. Inițiativa lansării unui alt proiect Erasmus+ în care școala noastră să fie implicată a fost o altă provocare pe care ne-am dorit-o și la care am vrut să participăm, ca urmare a unei necesități pe care am identificat-o și căreia i-am definit obiective și finalități”, transmite echipa de proiect.
Obiectivele urmărite
 
Principalele obiective urmărite prin derularea acestui proiect sunt îmbunătățirea rezultatelor școlare la elevii din ciclul gimnazial, creșterea calității educației prin dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor și din școlile integratoare, precum și scăderea ratei de abandon școlar a elevilor. Prin participarea la activitățile de formare, care se vor desfășura în patru țări europene, Estonia, Grecia, Turcia și Portugalia, se va satisface nevoia de planificare și proiectare a planurilor de lecții din curriculumul școlar cu folosirea tehnologiei și mai ales a dotării existente în școală, mai exact table smart, laptopuri, tablete și va crește gradul de conștientizare și dobândire a abilităților de predare în utilizarea învățării bazate pe jocuri.
 
Predare mai eficientă
 
Dobândirea competențelor de gamificare și utilizarea lor în procesul de învățare a elevilor face ca gamificarea să devină un instrument puternic care să contribuie la eficientizarea predării și la creșterea motivației școlare a elevilor cu impact direct asupra îmbunătățirii rezultatelor școlare la elevi și va fi un suport în scăderea procentului elevilor din ciclul gimnazial care părăsesc timpuriu școala. Ca urmare a participării profesorilor la activitățile de formare, predarea clasică va fi înlocuită de activități de predare-învățare-evaluare inovative, astfel că elevii actuali și viitorii elevi vor beneficia de mult mai multe activități în care se folosesc instrumente și resurse educaționale deschise și va scădea numărul de elevi și cadre didactice care folosesc prea puțin tehnologia în procesul de învățământ.
„Trăim vremuri diferite de cele în care am trecut noi prin școală, societatea s-a schimbat, Europa este un teritoriu vast și multicultural, în care vrem să ne mișcăm liberi, dorindu-ne să cunoaștem oameni și locuri noi, să descoperim noi ocazii de-a ne pune în valoare, de-a ne educa în spiritul comunitar, de-a ne dezvolta competențe digitale atât de necesare în procesul didactic actual”, consideră echipa de proiect.
    Trimite prin e-mail