vineri, 10 septembrie 2021

Publicat la 9/10/2021 08:36:00 p.m. de

Christine Thellmann: Dezvoltarea României nu este un trofeu pentru politicieni, este dreptul fiecărui român la un trai decent!

Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” a înfierbântat primele zile de toamnă pe scena politică românească. Toate „îngrijorările” venite din partea unor politicieni pot şi trebuie să fie clarificate. Ordonanţa prin care s-a aprobat acest program a ajuns la Parlament. Aici o vom putea dezbate, vor putea fi aduse îmbunătăţiri şi asigurări că niciun ban nu va fi risipit.


În plus, astăzi, aşa cum prevede Ordonanţa de Urgenţă, Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică standardele de cost pe locuitor şi pe kilometru, pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de apă, canalizare şi drumuri.
Astfel, Ministerul Dezvoltării propune preluarea standardelor de cost utilizate în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, după cum urmează:
·  pentru reţelele de apă şi canalizare costul standard al reţelelor de apă este de cel mult 1.250 euro pe locuitor, iar cel al reţelelor de canalizare este de maxim 2.500 pe locuitor;
·  pentru drumuri costul standard maxim pentru un kilometru de drum comunal este de maxim 330.000 euro;
·  pentru drumurile judeţene preţul unui kilometru nu poate depăşi 560.000 euro pe kilometru, iar centurile ocolitoare, în funcţie de numărul de benzi şi tipul carosabilului pot avea preţuri standard între maxim 2,12 şi maxim 6,34 milioane de euro.
În maxim 30 de zile se vor stabili şi costurile standard pentru reţelele de gaze, care urmează a fi adoptate printr-un ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului energiei.
Actul normativ poate fi consultat la următorul link: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectordinstandardecostanghelsaligny
Adoptarea OUG 95 este un pas firesc în respectarea programului de guvernare, care prevede investiţii pentru dezvoltarea României, cu accent pe comunităţile rurale şi recuperarea decalajelor.
Prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" va asigura accesul întregii populaţii, mai ales în mediul rural, la servicii esenţiale, la creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare a comunităţilor subdezvoltate.
Să ţinem cont că prin PNRR nu se finanţează astfel de proiecte, prin PNRR se vor face investiţii cu precădere în proiecte „verzi” şi digitalizare.
România are nevoie de un program naţional prin care să fie finanţate investiţii în apă şi canal, gaze, transport local.

Programul de investiţii „Anghel Saligny” a fost impus de realitatea românească:
·  29% dintre localităţile României nu deţin reţele de apă;
·  57% din UAT-uri nu au canalizare;
·  20.000 km de drumuri judeţene şi 27.000 km de drumuri comunale sunt nemodernizate;
·  70% din localităţi nu au acces la gaze naturale.
Asta este imaginea României în 2021, pe care vrem să o reparăm.
    Trimite prin e-mail