miercuri, 28 aprilie 2021

Publicat la 4/28/2021 01:39:00 p.m. de

Audit cu final previzibil

Activitatea secției ATI Covid a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a fost analizată de o echipă de audit clinic intern, precum și de către Consiliul Etic și Consiliul Medical al spitalului, care au examinat cu atenție toate elementele constitutive ale activității în vederea stabilirii, formulării și redactării unor concluzii documentate și a unor recomandări pertinente, precizează spitalul, după acuzațiile unui fost angajat potrivit cărora pacienţi COVID-19 în stare gravă erau sedați sau legaţi de mâini şi de picioare.


Conducerea unității susține că declarațiile „publicate fără o verificare în prealabil au adus importante prejudicii de imagine, atât spitalului, cât și personalului medical și au afectat acordarea serviciilor medicale, provocând un deficit de încredere a populației cu privire la calitatea serviciilor medicale“.
 
Erori recunoscute
 
În urma auditului clinic, echipa de audit din care au făcut parte șeful Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale (MCSM) - medic primar, un medic primar ATI și un reprezentant al compartimentului Audit Public Intern a constatat că la nivelul secției ATI se aplică contenționarea pacienților, procedură pentru care au fost achiziționate materiale sanitare conforme; această procedură nu se aplică asupra tuturor pacienților ATI și nu are caracter permanent; au fost identificate erori cu caracter procedural cum ar fi lipsa unui raport de analiză a eficacității procedurii de sistem privind contenția pacienților și nerespectarea prevederilor privind completarea Registrului de contenție, precum și lipsa Formularului de consimțământ informat.
 
Deznodământ previzibil
 
Pentru a evita repetarea erorilor procedurale, echipa de audit a formulat următoarele recomandări: înregistrarea contenției în Foaia de Observație Clinică Generală (FOCG), motivarea necesității contenționării, precum și evidențierea monitorizării pacientului contenționat; analiza modului de implementare a procedurii de contenție și discutarea ei în Consiliul medical al spitalului, precum și înființarea și completarea Registrului de contenție și menționarea în cadrul acestuia a măsurilor întreprinse pentru anunțarea aparținătorilor în cel mai scurt timp de la stabilirea necesității de contenționare a pacientului; instruirea și testarea periodică a întregului personal al secției implicat în activitatea de contenționare a pacienților.
În ceea ce privește analiza Consiliului Medical, din care au făcut parte directorul medical al SCJU Sibiu, medicii șefi ai secțiilor: infecțioase, obstetrică-ginecologie I, SPIAAM (Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale), șeful Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale și un expert cooptat din cadrul unei alte instituții medicale, au fost examinate fotocopii ale foilor de observație clinică generală și fișelor de Terapie Intensivă. S-a constatat că nu toate foile de observație au fost parafate de șeful secției ATI, dar că acestea, în mare parte, au fost parafate și contra-parafate de medic specialist/primar ATI. În toate foile analizate sunt completate rubricile privind statusul clinic și funcțional al pacienților, sunt înregistrați parametrii funcțiilor vitale, constantele biologice, evoluția pacientului. Sedarea cu combinația Propofol + Fentanyl  +/-  relaxant muscular a fost utilizată doar la pacienți intubați și ventilați mecanic. „Modul de administrare și dozele medicamentelor utilizate pentru sedare respectă recomandările din literatura de specialitate, din Ghidurile Societăților Internaționale de profil și din Ghidul SRATI aprobat prin OMS nr. 1529/23.12.2010. Concluzia generală a Consiliului Medical este că pacienții au beneficiat de o monitorizare atentă, aceasta fiind și înregistrată constant în Fișa de Terapie Intensivă“, se arată în document.
FLORIN NEAG | manager
 
„Din punct de vedere al organizării şi funcţionalităţii modulului ATI Covid, nu s-a constatat nici o abatere de la etica şi deontologia profesională medicală care să poată fi imputabilă personalului secţiei.“
    Trimite prin e-mail