vineri, 27 martie 2020

Publicat la 3/27/2020 02:03:00 p.m. de

#statiacasa: Acte cu valabilitate prelungită în perioada stării de urgență


Pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României, actele emise de către autoritățile publice locale își prelungesc valabilitatea, până la încetarea acestei stări. Măsura a fost adoptată conform prevederilor art. 14 al Decretului nr. 195/2020 emis de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.


Astfel, pentru actele emise de către autoritatea publică locală, care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, cetățenii nu mai sunt nevoiți să facă deplasarea la sediul Primăriei Mediaș sau al societăților aflate în subordinea Consiliului Local pentru a le reînnoi, acest lucru putând fi efectuat după încetarea stării de urgență.

Document emise de către Registru Agricol
- Atestat de producător
- Carnet de comerciant

Documente emise de către Direcția tehnică
- Autorizație de transport pentru persoane/bunuri în regim de taxi/transport în regim de închiriere
- Autorizație taxi persoane
- Autorizație taxi marfă
- Copie conformă a autorizației de transport în regim de închiriere
- Autorizație de dispecerat taxi
- Talon pentru vize autorizație taxi persoane/marfă
- Talon pentru vize autorizații închiriere
- Aviz tehnic

Documente emise de către Direcția Economică
- Toate autorizațiile/acordurile și avizele de funcționare

Documente emise de către Direcția Fiscală Locală
- Certificatul fiscal

Documente emise de către Direcția Arhitect Șef
-Autorizații de Construire/desființare
- Autorizații de Demolare
- Certificate de Urbanism
- Regularizări/ recepții lucrări
- Adeverințe  notare CF
- Prelungiri Autorizație de Construire
- Prelungiri Certificate de Urbanism
- Avizări PUD, PUZ
- Aprobări PUD, PUZ

Documente emise de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
- Carte de identitate
- Carte de identitate provizorie
- Viză de reședință

Documente emise de către Direcția Patrimoniu
 Contractele de închiriere a locuințelor tip ANL, proprietatea Statului Român aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.
- Contractele de închiriere a locuințelor preluate de la SC Gospodăria Comunală SA, prin HCL  6/2010.

    Trimite prin e-mail