joi, 15 septembrie 2016

Publicat la 9/15/2016 07:24:00 a.m. de Redacţie

Final de proiect Erasmus Plus la CSEI Mediaș


Ieri, 14 septembrie, a avut loc activitatea de încheiere a proiectului Erasmus+ „Creez, mă adaptez, evoluez“ 2015-1-RO01-KA101-014159, proiect finanțat din fonduri europene prin programul Erasmus+, care a avut o durată de desfășurare de 12 luni și care a vizat crearea și dezvoltarea unei strategii instituționale pe termen lung și dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul instructiv educativ, cu efect direct asupra dimensiunii internaționale a curriculei. 


În cadrul acestui proiect, șapte cadre didactice au participat la cursuri de formare în Finlanda, Turcia, Spania și Norvegia. Cunoștințele și abilitățile dobândite de cadrele didactice prin participarea la aceste cursuri contribuie la creșterea calității actului instructiv educativ în instituție și se răsfrâng în mod direct asupra grupului de elevi cu cerințe educative speciale  școlarizați în această instituție.


De noțiunile și cunoștințele dobândite de cele șapte cadre didactice participante la mobilități au beneficiat un număr de 32 cadre didactice din instituție, prin intermediul workshop-urilor de diseminare, comisiilor metodice, consiliilor profesorale și a activităților de job-shadowing care s-au adresat cadrelor didactice debutante. De asemenea, acestea au fost împărtășite unui număr de 163 cadre didactice din opt școli si o grădiniță din orașul Mediaș, șapte școli din mediul rural și Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) Dumbrăveni. „Așadar, pe lângă instituția noastră, informațiile si cunoștințele dobândite au fost împărtășite într-un număr de 17 unități școlare din Mediaș și împrejurimi“, spun reprezentanții CSEI Mediaș.

Tot în cadrul acestui proiect a fost organizat seminarul „Noile medii de învățare și școala viitorului“, în cadrul căruia directori și cadre didactice din instituțiile partenere s-au familiarizat cu noile cerințe și bunele practici din sistemul de învățământ finlandez, cunoștințe dobândite în cadrul cursului „New Learning Environments“.

Totalitatea noțiunilor, informațiilor și cunoștințelor este materializată în două ghiduri de bune practici și o broșură. Pe lângă aceste produse, acest proiect a contribuit la realizarea site-ului școlii, care contribuie la popularizarea ofertei educaționale și a serviciilor oferite, și, nu în ultimul rând, la popularizarea bunelor practici din acest proiect.

Proiectul a contribuit la formarea unei echipe responsabile cu internaționalizarea instituției și realizarea unui draft de proiect în acest sens și care are drept scop stabilirea de parteneriate strategice cu instituții de profil din țările UE, în vederea dezvoltării și perfecționării la standarde europene a serviciilor oferite. De asemenea, a contribuit la dezvoltarea instituțională, la popularizarea în comunitate la nivel național și internațional, la creșterea calității activităților educative de integrare școlară a copiilor cu CES, în comunitate.

    Trimite prin e-mail