marți, 5 ianuarie 2016

Publicat la 1/05/2016 05:33:00 p.m. de Anonim

Administrație informatizată în județul Sibiu. Valoarea totală a proiectului depășește 5,7 milioane de lei


15 primării din judeţul Sibiu beneficiază de registru agricol electronic, datorită unui proiect pe fonduri europene.

Autor: Aurelian LUNGU

Consiliul Judeţean Sibiu a finalizat, la sfârșitul anului trecut, proiectul „e-Registru Realizarea şi Implementarea unui Sistem Informatic Integrat la Nivelul Consiliului Judeţean Sibiu şi UAT-urilor Partenere pentru Gestionarea Registrului Agricol în Format Electronic”. Beneficiarele acestui proiect sunt 15 primării din judeţul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Alma, Alţîna, Arpaşu de Jos, Bazna, Biertan, Bîrghiş, Blăjel, Brateiu, Bruiu, Brădeni, Chirpăr, Cîrţişoara și Cîrţa, Consiliul Judeţean fiind lider de proiect.

Beneficii

În urma derulării acestui proiect, primăriile beneficiază prin sistemul informatic integrat implementat de o infrastructură software nou creată, cu componente destinate Registrului Agricol, taxelor şi impozitelor, consultării şi plăţii online, urmăririi proiectelor şi investiţilor, cât şi managementului de document. De asemenea, prin proiect, primăriile au primit şi echipamente hardware: calculator desktop, echipament UPS, echipament mobil destinat operaţiunilor de teren, scanner format A4, echipament cititor cod de bare, switch cu 24 de porturi. „Modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite de administraţia publică locală este un obiectiv important pe care ni-l dorim şi urmărim să îl realizăm. Proiectul pe care l-am finalizat va conduce la eficientizarea fluxului de lucru, respectiv a operațiunilor de colectare, verificare și gestionare a datelor, informațiilor și documentelor din sfera Registrului Agricol. În acelaşi timp, va creşte calitatea serviciilor administrative desfăşurate de Consiliul Judeţean şi de primării prin mijloace electronice, oferite către cetăţeni, instituţii subordonate şi mediul de afaceri”, a precizat Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu. Contractul de finanţare a fost semnat în 6 decembrie 2013, iar valoarea totală a proiectului este de 5.704.847,32 lei, inclusiv TVA.

Echipamente recepționate

Consiliul Judeţean Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, a finalizat în data de 28 decembrie 2014 licitaţia aferentă furnizării de echipamente IT şi realizării programelor software necesare implementării noului sistem informatic. În urma licitaţiei, a fost semnat contractul cu asocierea SC Power Net Consulting SRL – SC European Funds Invest SRL – SC Soft Business Union SRL – SC Advanced Technology Systems SRL. Contractul s-a desfăşurat pe o perioadă de 13 luni, iar în data de 30 noiembrie 2015, Consiliul Judeţean a recepţionat de la firma furnizoare echipamentele IT, soft-ul specific, instruirea personalului din primării, cât şi serviciile aferente, în valoare de 5.534.095,2 lei inclusiv TVA. Proiectul „e-Registru Realizarea şi Implementarea unui Sistem Informatic Integrat la Nivelul Consiliului Judeţean Sibiu şi UAT-urilor Partenere pentru Gestionarea Registrului Agricol în Format Electronic” este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Domeniul Major de Intervenţie 2: Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 1: Susţinerea implementării de soluţii de  e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Patru protocoale

Întrucât proiectul prevede interoperabilitatea/interfaţarea sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic, s-au încheiat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi de către Consiliul Judeţean Sibiu patru protocoale la nivel naţional cu instituţiile beneficiare cu care se va face conectarea: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Serviciile publice electronice realizate prin proiect

Completare şi solicitare cerere online
Vizualizare stare cerere
Posibilitate plată on-line
Completare on-line într-o interfaţă intuitivă a declaraţiilor anuale sau a anexelor
Vizualizare rapoarte legate de situaţia proprie
Vizualizare stadiu rol agricol şi impozit agricol
Vizualizare situaţie terenuri, date textuale şi geospaţiale
Înştiințări şi comunicări
Componenta publică de vizualizare date geospaţiale cu privire la suprafeţe şi categorii de folosinţă
Componenta publică de vizualizare a zonelor de impozitare şi zonelor cu potenţial de investiţie
Componenta dedicată pentru instituţii APIA, Cadastru, Registrul Comerţului, precum şi sisteme ca Registrul de rol nominal unic, Registrul naţional de evidenţă a persoanelor
    Trimite prin e-mail