luni, 16 decembrie 2013

Publicat la 12/16/2013 07:07:00 a.m. de Redacţie

Patrimoniu valorificat şi dezvoltare durabilă pentru Valea Hârtibaciului, regiunea Tavush (Armenia) şi raionul Cahul (Rep. Moldova)

Pornind de la specificul Văii Hârtibaciului, specialiştii au propus politici publice şi instrumente de management pentru patrimoniu cultural şi dezvoltare teritorială durabilă în Europa de Est, în cadrul proiectului VIVA Eastpart.


Autor: Aurelian LUNGU

Punctul final al proiectului VIVA Eastpart „Valorizarea centrelor istorice prin îmbunătăţirea capacităţii de management pentru localităţi de mici dimensiuni în regiunea Parteneriatului Estic“, finanţat de către Uniunea Europeană prin Eastern Partnership Culture Programme, a fost organizarea unei expoziţii la sediul Primăriei municipiului Sibiu.


Model italian

Conferinţa şi atelierele au avut drept scop împărtăşirea rezultatelor proiectului VIVA care privesc metode şi instrumente de planificare participativă şi integrată - atât prin documentaţii de amenajarea teritoriului, cât şi pentru urbanism - pentru a contura sisteme culturale teritoriale în teritorii cu centre istorice de mici dimensiuni. Dezbaterea s-a desfăşurat pe baza unor experienţe de elaborare şi implementare a unor planuri de peisaj din Italia, a  cazurilor de bună practică analizate în cadrul proiectului VIVA şi a paşilor identificaţi în cadrul unui proces de planificare participativă şi integrată, conducând către implementarea unui sistem cultural teritorial.


Posibile soluţii

VIVA EASTPART studiază, de doi ani, cele mai bune practici în domeniul valorificării pe termen lung a patrimoniului cultural şi natural în centrele istorice europene de dimensiuni mici, cu accent pe aspectele specifice Europei de Est. Echipa este formată din organizaţii relevante din România, Armenia, Republica Moldova şi experţi internaţionali, coordonaţi de cadre universitare cu experienţă. Proiectul a vizat elaborarea unei metodologii pentru valorificarea patrimoniului cultural şi natural, implicând actori locali interesaţi în activităţile culturale, turistice şi/sau de planificare spaţială din cele trei zone-pilot: Valea Hârtibaciului din România, regiunea Tavush din Armenia şi raionul Cahul din Republica Moldova. Metodologia pune la dispoziţia factorilor de decizie direcţii pentru identificarea valorilor de patrimoniu cultural şi natural din teritoriu şi pentru definirea unor planuri de acţiune integrate pentru valorificarea acestora.

Ioan CINDREA | preşedinte Consiliul Judeţean Sibiu:  "Este un proiect important prin care cred că se poate găsi un echilibru între conservarea patrimoniului, a valorificării culturale moştenite şi dezvoltarea zonelor incluse în proiect. Cunosc cel mai bine zona Văii Hârtibaciului care are nevoie de dezvoltare economică. Problema pe care doresc să o ridic este cât şi cum conservăm şi cum anume dezvoltăm aceste zone, pentru că doar prin turismul cultural nu este suficient. Cetăţenii aşteaptă de la autorităţile locale să găsească soluţii pentru a trăi mai bine. Personal, consider că trebuie căutată soluţia de mijloc şi nu extremele în ceea ce priveşte modelul de dezvoltare durabilă."

Reţea de experţi

Pornind de la cunoaşterea şi analiza situaţiei actuale din cele trei zone, a grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, VIVA EASTPART aduce în discuţie provocările cu care se confruntă zonele rurale cu centre istorice mici şi valori de peisaj, urmărind să stimuleze inovația, conservarea activă a patrimoniului material şi imaterial şi dezvoltarea durabilă. Proiectul este coordonat de către Asociaţia pentru Tranziţie Urbană – România, implementat în parteneriat cu Asociaţia Armeană de Ecoturism şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană din Moldova, şi cu asistenţă din partea partenerului ştiinţific Departamentul de Inginerie Civilă şi Arhitectură al Politehnicii din Bari, Italia. De asemenea, proiectul pune bazele unei reţele internaţionale, implicând experţi din diverse ţări europene în activităţi de cercetare, dezbatere şi diseminare şi punând la dispoziţia autorităţilor, stakeholderilor locali şi publicului larg o serie de rapoarte şi articole.
Cu ocazia expoziţiei ginale a proiectului VIVA EASTPART, ce a avut loc vineri, 13 decembrie, începând cu orele 19.00, la sediul Asociaţiei pentru Tranziţia Urbană din Bucureşti, echipa VIVA a prezentat acţiunile şi rezultatele celor doi ani de proiect.


    Trimite prin e-mail