luni, 16 decembrie 2013

Publicat la 12/16/2013 09:47:00 a.m. de Redacţie

Cooperare europeană. Proiecte ambiţioase pentru 2014, sub „umbrela“ proiectului Jewel

Revitalizarea zonei centrale a oraşului, înfiinţarea unui „incubator de afaceri“, sprijinirea sectorului IMM, sprijin acordat tinerilor care doresc să pornească pe drumul antreprenoriatului, sunt doar câteva dintre obiectivele pe care Mediaşul şi-a propus să le realizeze prin intermediul proiectului european Jewel Model. De la începutul anului 2013, Mediaşul este partener în cadrul acestui proiect, alături de oraşe din Italia, Grecia, Bulgaria, Croaţia şi Albania. Despre ce a însemnat proiectul pentru Mediaş, în 2013, dar şi ce va aduce nou acesta în cursul anului viitor, Monitorul de Mediaş a stat de vorbă cu Vladimir Şargu, coordonatorul proiectului din partea Primăriei Mediaş.Autor: Milu OLTEAN

Monitorul de Mediaş: De la începutul acestui an, municipalitatea medieşeană este partener în cadrul proiectului european Jewel (Join Easily Wafted East Laboratory) Model. Ce a însemnat pentru Mediaş acest proiect în anul 2013?
Vladimir Şargu: Parteneriatul în cadrul acestui proiect a însemnat, pe de o parte, o deschidere nouă către Europa, un element bun de marketing la nivel internaţional, dar şi aderarea la o reţea nouă de oraşe ale Uniunii Europene, oraşe care îşi doresc să investească în centrele istorice şi să le reamenajeze din punct de vedere funcţional, păstrând în acelaşi timp tradiţia şi destinaţia iniţială, dar cu know-how-ul secolului XXI. Concret, în anul 2013, oraşul nostru a organizat al doilea atelier din cadrul proiectului, ocazie cu care reprezentanţi ai oraşelor partenere au venit la Mediaş în vederea stabilirii punctelor comune de dezvoltare. Una dintre urmările imediate ale acestui atelier a fost conceperea unui document - „stare de fapt“, care să prezinte situaţia şi nevoile socio-urbane ale centrului istoric al Mediaşului.

Mediaş - centrul istoric

O continuare pentru CREA.RE

Monitorul de Mediaş: Mediaşul are deja experienţă în ceea ce priveşte proiectele legate de industriile cultural-creative, fapt remarcat şi de ceilalţi parteneri din proiect. Practic, se poate vorbi despre Jewel ca o continuare la CREA.RE? În ce sens?
Vladimir Şargu: Proiectul Jewel este o continuare a ceea ce a fost CREA.RE pe două planuri. Pe de o parte, CREA.RE a fost platforma în cadrul căreia s-au creat şi închegat legăturile municipalităţii noastre cu regiunea Umbria din Italia şi îndeosebi cu oraşul-reşedinţă, Perugia, iar pe de alta parte, datorită analizelor, respectiv, studiilor efectuate în cadrul acestui proiect a apărut clar conturată situaţia profesioniştilor din industriile cultural-creative la nivel local, centrul istoric ca zonă tradiţională în ceea ce priveşte „găzduirea“ acestui tip de activităţi şi necesitatea reamenajării sale, a centrului, ca zonă cu activităţi preponderent artistico-creative, în cadrul acestora fiind incluse şi activităţile de marketing turistic.
Monitorul de Mediaş: Cât de important este pentru oraşul nostru un proiect care îşi propune revitalizarea zonei centrale? Este nevoie de o asemenea abordare?
Vladimir Şargu: Importanţa unui proiect este dată întotdeauna de integrarea sau neintegrarea lui în strategia de dezvoltare pe tremen mediu şi lung. Dacă o să consultăm atât strategia adoptată cu câţiva ani în urmă, adenda la strategie elaborată în cadrul Planul de Acţiune Locală „Mediaş încotro...“, elaborată în cadrul altui proiect UE implementat de către Primăria municipiului Mediaş, OP-ACT, vedem că această revitalizare este vitală atât pentru implementarea strategiei de dezvoltare a oraşului, ca şi document grosso modo, cât şi pentru  alinierea la strategiile, respectiv, tendinţele de dezvoltare ale altor oraşe asemănătoare Mediaşului din cadrul Uniunii Europene.

Vladimir Şargu (stânga) şi Teodor Neamţu (dreapta)

Vor fi organizate cursuri gratuite de antreprenoriat

Monitorul de Mediaş: Proiectul Jewel are o componentă importantă din faptul că partenerii îşi doresc să vină în sprijinul tinerilor întreprinzători dornici să plece pe drumul antreprenoriatului. Cum se va întâmpla acest lucru?
Vladimir Şargu: În perioada imediat următoare vor fi organizate cursuri de antreprenoriat. Aceste cursuri le vor fi oferite gratuit tinerilor care au o idee de afaceri pe care doresc să o implementeze la nivel local. Trebuie specificat că  programa acestor cursuri va cuprinde noţiunile de bază necesare în domeniile juridic, contabilitate, resurse umane, marketing, dar şi oportunităţi legate de finaţare bancară/UE, pentru o bună demarare a unei activităţi antreprenoriale. Totuşi, trebuie clarificat faptul că această finanţare obţinută de Primăria municipiului Mediaş nu va funcţiona pe sistemul „seed funding“, finanţarea activităţii comerciale intrând în directa responsabilitate a cursanţilor. Privitor la organizarea acestor cursuri, trebuie menţionat faptul că în momentul de faţă ne găsim în faza achiziţionării serviciilor de consultanţă şi suntem în căutarea unor firme specializate în organizarea de astfel de cursuri.
În paralel cu organizarea acestor cursuri, va începe şi amenajarea „incubatorului pentru oameni de afaceri (întreprinderi mici şi mijlocii)“, care se doreşte a fi platforma care va oferi în continuare sprijin, prin consultanţă specifică tinerilor antreprenori, dar care va facilita şi networking-ul pentru şi între aceştia.
Monitorul de Mediaş: Pot fi cursurile de antreprenoriat şi „incubatorul de afaceri“ premise care să contribuie la creşterea economică a oraşului?
Vladimir Şargu: Absolut! Conform ultimelor studii, evaluarea potenţialului de dezvoltare al tuturor comunităţilor din cadrul Uniunii Europene, dar şi la nivel mondial, are drept criteriu de bază starea sectorului IMM-urilor. În acest sector se vede spiritul de iniţiativă al comunităţii şi implicit capacitatea sa de autodepăşire şi dezvoltare.

Perugia (Italia)

Centru de urbanism

Monitorul de Mediaş: Unul dintre obiectivele proiectului Jewel este şi înfiinţarea unui centru urban. Ce va aduce acesta nou pentru medieşeni? 
Vladimir Şargu: Centrul de urbanism îşi doreşte a fi o „unealtă“ de informare, dar şi de colectare de informaţii privind dezvoltarea integrată urbană a Mediaşului. Acesta va fi locul în care cei interesaţi vor putea veni să afle noutăţi privitoare la Planurile de Urbanism General, dar şi de detaliu, dar în acelaşi timp vor putea să îşi exprime părerea şi sugestiile şi, de ce nu, nemulţumirile legate de schimbările şi transformările din oraş, din punct de vedere urbanistic. Scopul centrului de urbanism nu este unul atât de abstract pe cât ar părea. El poate facilita chiar şi dialogul între vecinii de pe aceeaşi stradă privitor la schimbările care apar legate de locuinţe noi construite în stiluri diferite faţă de celelalte clădiri, situaţii care pot conduce la aşa-numite „orori vizuale“, dar, în acelaşi timp, poate fi şi locaţia unde iniţiativele locale sau punctuale, privitor la anumite nevoi de restaurare şi adaptare, sunt prezentate. Cu specificarea faptului că, în sine, centrul de urbanism nu reprezintă vreo autoritate anume, ci doar un punct de diseminare a informaţiei şi facilitare a dialogului democratic.

Vedere panoramică a oraşului Sliven

Întâlniri şi consultări cu medieşenii

Monitorul de Mediaş: Ce activităţi urmează în cadrul proiectului în 2014?
Vladimir Şargu: În primele luni ale anului viitor, vom informa oficial despre locaţia noului centru de urbanism şi a incubatorului pentru oameni de afaceri. Implicit, acesta va coincide cu  locaţia în care se vor desfăşura cursurile de antreprenoriat. În urma implementării acestora din urmă, va urma inaugurarea oficială a centrului de urbanism şi a incubatorului pentru oameni de afaceri. Calendarul de activităţi pentru anul viitor cuprinde şi organizarea unui eveniment local în cadrul căruia vor fi invitaţi cetăţenii care locuiesc în zona centrală a municipiului, pentru a discuta aspecte referitoare la aspectul actual al zonei şi posibile propuneri de îmbunătăţiri venite din partea acestora, precum şi efectuarea unei analize ale nevoilor actuale în ceea ce priveşte partea centrală a Mediaşului, în special prin realizarea unor sondaje de opinie şi a unui studiu comercial de piaţă. De asemenea, vom organiza o întâlnire locală la care să participe urbanişti şi experţi în marketing la nivel local, în cadrul căreia să fie distribuite o serie de materiale informative şi vom trece la proiectarea unui Plan Urbanistic de Dezvoltare, pe bazele unui cadru convenit cu alţi parteneri, plan urbanistic ce vine în sprijinul cadrului legal românesc existent în momentul de faţă. 

Podul Rion - Antirion din Patras

Armando FIZZAROTTI | manager general proiect:   „În perioada 2014-2020, mare pondere din fondurile UE sunt legate de sectorul industriilor cultural-creative, iar paşii făcuţi de Mediaş în această direcţie prin proiectul CREA.RE sunt de apreciat. Sunt oraşe mari din Europa care n-au derulat un astfel de proiect şi sunt bucuros şi felicit Mediaşul pentru implicarea sa. Este important ca tinerii să rămână acasă, să-şi dezvolte afaceri acasă, să se implice în viaţa comunităţilor, iar proiectul are în vedere şi această latură. Tocmai de aceea, ne gândim şi la stabilirea unor conexiuni care să fie un imbold pentru cei care se gândesc să înceapă o afacere.“

Partenerii JEWEL

Municipalitatea Perugia (Italia)
Sviluppumbria - Agenţia Regională pentru Dezvoltare Economică din Regiunea Umbria (Italia)
Municipalitatea Mediaş
Direcţia de Dezvoltare Regiunea Grecia de Vest
Direcţia Municipală de Planificare şi Dezvoltare - Patras (Grecia)
Municipalitatea Sliven (Bulgaria)
Municipiul Šibenik (Croaţia)
Municipalitatea Gjirokastra (Albania)
Universitatea din Gjirokastra (Albania)

Vedere din oraşul croat Sibenik

Bani nerambursabili: 98 %

Participarea Mediaşului în cadrul proiectului înseamnă o cofinanţare de 236.817 euro, cuantum necesar pentru acoperirea cheltuielilor de implementare, sumă ce va fi cheltuită în avans de municipiul Mediaş, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management. Rambursarea se va face în proporţie de 85% din fondurile de la Uniunea Europeană şi 13%  eligibili de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cheltuiala efectivă a municipalităţii fiind de doar două procente, respectiv 4.736 euro.

Primăria oraşului Sliven

Atuurile Mediaşului

Municipiul Mediaş este situat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, la 39 km de Sighişoara şi 41 km de Blaj şi este al doilea mare centru industrial al judeţului, după municipiul Sibiu, se arată pe site-ul jewelmodel.eu. „Staţiunea balneară Bazna, atestată official pentru prima oară în anul 1302, se află la 18 km de Mediaş. Staţiunea oferă izvoare de apă minerală, bogată în săruri, nămol şi un tip special de sare, numit «sare de Bazna». Mediaşul este cunoscut mai ales pentru rolul său în producţia de gaz metan. Zona Mediaşului găzduieşte unui dintre cele mai mari câmpuri gazeifere din România. Sediile Romgaz - compania naţională care se ocupă cu exploatarea gazului - şi Transgaz - transportatorul de gaze naturale - se află în Mediaş“, mai notează pagina oficială a proiectului european.

Vedere panoramică a oraşului Gjirokastra
    Trimite prin e-mail