luni, 30 septembrie 2013

Publicat la 9/30/2013 09:48:00 a.m. de Anonim

Spitale cu probleme de conformare

Un nou control de sănătate publică a vizat cinci spitale din municipiul Sibiu, Spitalul Municipal Mediaş, precum şi cele patru unităţi de asistenţă medico-socială ale judeţului (Sibiu, Mediaş, Agnita şi Sălişte).


Autor: Aurelian LUNGU

Jumătate dintre cele 14 obiective prevăzute în programul-cadru de conformare al Spitalului Municipal Mediaş nu au putut fi îndeplinite din lipsa resurselor financiare sau umane şi a posibilităţilor tehnice-constructive. Aceasta este concluzia unui control efectuat, în cursul lunii septembrie, de către inspectorii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu. Este vorba despre schimbări care ţin de investiţii majore sau soluţii tehnice, dar nu sunt majore, potrivit unui raport întocmit de inspectorul şef Lucian Blăguţiu.

Proceduri mai mult sau mai puţin respectate

În general, inspectorii au notat că starea de curăţenie este corespunzătoare, sunt asigurate materialele de curăţenie şi substanţele dezinfectante necesare, este întocmit şi se respectă planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, se respectă precauţiunile universale, personalul utilizează echipamentul de protecţie, pregătirea instrumentarului pentru sterilizare se face corespunzător şi sunt completate registrele de sterilizare, colectarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale se face în recipiente special destinate şi sunt încheiate contracte cu operatori specializaţi pentru transportul, tratarea, eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase produse de unităţile sanitare.

Fără amenzi

Însă, la UAMS Mediaş, „nu era întocmit planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, nu erau afişate protocoalele de curăţenie şi dezinfecţie, nu erau înregistrate operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie efectuate, lipsea ambalajul original din care se turnase substanţa dezinfectantă pentru mâini în flaconul dozatorului, unele cutii dozatoare pentru medicamentele pacienţilor erau degradate, personalul din blocul alimentar nu avea efectuat controlul medical periodic, ambalajele cu deşeuri nu erau inscripţionate, spaţiul şi recipientul de stocare temporară a deşeurilor contaminate nu erau marcate cu pictograma «Pericol biologic»“, susţine Blăguţiu. Controlul nu s-a lăsat, totuşi, cu amenzi, ci doar cu avertismente şi termene de remediere.
    Trimite prin e-mail