sâmbătă, 15 iunie 2013

Publicat la 6/15/2013 01:27:00 p.m. de Anonim

Competenţe antreprenoriale pentru 33 de specialişti în incluziune socială din regiunea Centru

Agenţia ONU pentru Dezvoltare (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - UNDP) a organizat, la Târgu Mureş, în perioada 11-13 iunie, seminarul regional de formare “Competenţe antreprenoriale în economie socială”.

Timp de trei zile, specialiştii în incluziune socială din cadrul instituţiilor publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale din regiunea de dezvoltare Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) au discutat despre conceptele teoretice de bază ale antreprenoriatului social, precum şi despre rolul autorităţilor publice în dezvoltarea modelelor de economie socială pentru comunităţile de romi. De asemenea, cursanţii au avut ocazia să înţeleagă care sunt avantajele şi provocările legate de dezvoltarea şi implementarea planului de afacere socială. La finalul acestui curs, susţinut de doi experţi în economie socială şi antreprenoriat, 33 de participanţi au obţinut certificare ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificări, fosta CNFPA) în grupul de competenţe - antreprenor în economia socială - şi au dobândit competenţe antreprenoriale specifice economiei sociale, prin care să contribuie la creşterea nivelului de incluziune socială a comunităţilor de romi din regiunea Centru.
„Competenţe antreprenoriale în economie socială” se concentrează în special pe antreprenoriatul social, activitate care presupune dezvoltarea comunităţilor dezavantajate, cum sunt cele de romi, prin implicarea acestora, a autorităţilor locale şi a societăţii civile în activităţi durabile şi profitabile, care vor avea capacitatea să genereze auto-sustenabilitate şi independenţa soluţiilor sociale. Participanţii au avut ocazia să înveţe cum să dezvolte un plan de afaceri cu impact social, de la identificarea nevoilor sociale şi a resurselor disponibile, până la managementul afacerii. Cursul a abordat teme precum: conceptele teoretice de bază ale antreprenoriatului social; principiile economiei sociale/legislaţia; rolul autorităţilor publice în dezvoltarea modelelor de economie socială pentru comunităţile de romi; iniţierea, elaborarea şi gestionarea planului de afacere socială.
Seminarul de la Târgu Mureş este componentă-cheie a proiectului POSDRU/69/6.1/S/34922 “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, fiind al patrulea dintr-o serie de şase seminarii organizate în cinci regiuni de dezvoltare ale României. Primele trei seminarii au avut loc la Cluj, Călăraşi şi Bacău. Ultimele două seminarii vor avea loc la Drobeta Turnu Severin (11-13 iulie) şi Oradea (septembrie). Proiectul “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România” este implementat de Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria), în parteneriat cu UNDP, Guvernul României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR) şi susţine identificarea iniţiativelor de economie socială în comunităţile de romi prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civilă, comunităţi de romi, instituţii guvernamentale), promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.
    Trimite prin e-mail