sâmbătă, 15 iunie 2013

Publicat la 6/15/2013 03:42:00 p.m. de Anonim

Pact pentru Valea Hârtibaciului

Consiliul Judeţean Sibiu a găzduit, ieri dimineaţă, seminarul tematic "Planificare spaţială şi peisaj".

Evenimentul a fost organizat în cadrul VIVA EAST, proiect european ce urmăreşte revitalizarea zonelor est-europene cu un potenţial cultural şi turistic ridicat, însă slab valorificat. Seminarul a fost deschis cu semnarea Pactului  Local, document prin care actorii locali relevanţi şi-au luat angajamentul să sprijine şi să îşi asume implementarea planului de acţiune şi a proiectului pilot selectat pentru Valea Hârtibaciului. Procese similare de planificare participativă au avut loc şi în celelalte două zone de proiect - regiunea Tavush din Armenia şi raionul Cahul din Republica Moldova, finalizându-se, de asemenea, prin semnarea de pacturi locale. În toate cele trei zone au fost identificate o serie de probleme comune, de la slaba valorificare a potenţialului cultural şi turistic local şi lipsa instrumentelor operaţionale pentru dezvoltare teritorială, până la susţinerea insuficientă din partea reţelelor locale şi naţionale.


Seminarul tematic "Planificarea spaţială şi peisaj (peisaj natural, peisaj rural, parcuri, habitate, zone protejate şi centre istorice)" este ultimul din seria de patru evenimente internaţionale din cadrul VIVA EAST. Organizaţii relevante din România, Armenia şi Republica Moldova şi experţi internaţionali, coordonaţi de cadre universitare cu experienţă, s-au implicat în desfăşurarea unei analize comparative la nivel european şi al Parteneriatului Estic, au identificat exemple de bune practici pentru valorificarea patrimoniului în vederea dezvoltării teritoriului şi au fundamentat o metodologie internaţională de intervenţie. Seminarul tematic a adus împreună membrii echipei şi partenerii VIVA EAST, actori locali relevanţi şi reprezentanţi din administraţia publică la nivel naţional şi local, ce au discutat despre provocările cu care se confruntă zonele rurale cu centre istorice mici şi valori de peisaj, căutând stimularea inovaţiei, conservarea activă a patrimoniului material şi imaterial şi dezvoltarea durabilă. 
Proiectul VIVA EAST, finanţat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Eastern Partenership Cultural Programme, este coordonat de către Asociaţia pentru Tranziţie Urbană - România, implementat în parteneriat cu Asociaţia Armeană de Ecoturism şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană din Moldova, şi cu asistenţă din partea partenerului ştiinţific Departamentul de Inginerie Civilă şi Arhitectură al Politehnicii din Bari, Italia. De asemenea, proiectul va pune bazele unei reţele internaţionale, implicând experţi din diverse ţări europene în activităţi de cercetare, dezbatere şi diseminare şi punând la dispoziţia autorităţilor, stakeholderilor locali şi publicului larg o serie de rapoarte şi articole. (A. L.)
    Trimite prin e-mail