miercuri, 13 decembrie 2023

Publicat la 12/13/2023 03:17:00 p.m. de

Mediașul va beneficia de 155 de insule ecologice construite cu bani europeni

Municipiul de pe Târnava Mare a primit aprobarea pentru a doua cerere de finanțare pentru înființarea și dotarea a 105 insule ecologice, în completarea celor 50 pentru care s-au obținut deja bani europeni. Acțiunea are loc în cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri lansate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026. Acest program sprijină activități și acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate, pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabile și reziduale.
 
 
În urma cererii de finanţare pentru Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaş,  județul Sibiu - runda II,  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a informat administrația publică locală, că aceasta a fost acceptată. Finanţarea acestor insule ecologice se face din fonduri nerambursabile aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar valoarea totală a proiectului este de 8,53 milioane de lei fără TVA.
 
Ce prevede proiectul
 
Proiectul prevede construirea unui număr de 105 insule ecologice digitalizate, dintre care 52 insule prevăzute cu containere încasetate cu capacitatea de 1,1 metri cubi şi 53 insule prevăzute cu containere staţionare cu capacitatea între 2-5 metri cubi. Primăria Municipiului Mediaş aprobă susţinerea din bugetul local atât a cofinanţării proiectului, respectiv a tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului așa cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări care pot apărea pe durata implementării proiectului, cât şi a cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi, dar şi a cuantumului lucrărilor pentru perioada de realizare a investiţiei. Proiectul completează cele 50 de insule ecologice pentru care s-a obținut deja finanțare în Runda I, valoarea acestui proiect fiind de 3,65 milioane de lei fără TVA.
 
Sistem digital
 
Fiecare insulă ecologică va deservi minimum 200 de locuitori sau apartamente, astfel va fi asigurat prin finanțare și un număr de 200 de cartele de acces, pentru fiecare ansamblu de containere. Insulele ecologice vor fi protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, mod GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și persoanele care introduc deșeurile în containere. În acest fel, se va contribui la implementarea, concomitentă, a principiului economic „plătești pentru cât arunci”.
 
Centru de aport voluntar
 
În cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, municipiul Mediaş va beneficia și de construcţia unui Centru de aport voluntar. Acesta va fi dotat cu containere individuale pentru diferite tipuri de deşeuri, unde cetăţenii vor putea depozita gratuit deşeuri precum cele voluminoase cum ar mobilier, rame sau geamuri, anvelope uzate, deşeuri electrice şi electronice, deşeuri vegetale, dar şi din construcţii şi demolări. Valoarea aproximativă a proiectului este de 4,5 milioane de lei.
    Trimite prin e-mail