joi, 14 decembrie 2023

Publicat la 12/14/2023 12:38:00 p.m. de

„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE IT A ȘCOLII GIMNAZIALE AȚEL” (CP)

 


COMUNA AȚEL are în implementare proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE IT A ȘCOLII GIMNAZIALE AȚEL”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2685, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta C15: Educație.

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanţare nr. 2455DOT/2023, semnat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, în calitate de agenţie de implementare a proiectelor privind investiţiile încredinţate în baza Acordului de implementare pentru apelul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi UAT Comuna AȚEL, în calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului educațional și instructiv-educativ a Școlii Gimnaziale AȚEL

Obiectivele specifice sunt:

1.            Dotarea laboratorului de informatică existent a Școlii Gimnaziale AȚEL cu echipamentele obligatorii conform OM 6416/2022 într-o perioadă de 20 luni

2.            Dotarea cu echipamente TIC a 11 săli de clasă ale Școlii Gimnaziale AȚELcu echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022) într-o perioadă de 20 luni

3.            Dotarea cu mobilier a 12 săli de clasă ale Școlii Gimnaziale AȚEL (11 săli de clasă și un laborator informatică) într-o perioadă de 14 luni

4.            Dotarea cu mobilier și materiale didactice a laboratorului multidisciplinare (chimie, fizică și biologie) al Școlii Gimnaziale AȚEL într-o perioadă de 14 luni

5.            Dotarea digitală a laboratorului multidisciplinare (chimie, fizică și biologie) al Școlii Gimnaziale AȚEL într-o perioadă de 20 luni

6.            Dotarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale cu echipamente și materiale didactice AȚEL într-o perioadă de 14 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 897.340,17 lei inclusiv T.V.A., iar finanţarea acordată prin acest apel de proiecte este eligibilă 100%, suma fiind integral asigurată din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi fonduri naţionale.

Perioada de implementare a proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE IT A ȘCOLII GIMNAZIALE AȚEL”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2685, este de la data de 14.09.2023 până cel târziu la data de 31 decembrie 2024.


    Trimite prin e-mail