marți, 16 mai 2023

Publicat la 5/16/2023 02:56:00 p.m. de

„Ziua încrederii“ la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș derulează un proiect axat pe copii și tineri. Instituția a organizat la începutul acestei săptămâni o serie de activități prin care a marcat Ziua încrederii. Acestea s-au desfășurat în cadrul proiectului „Școala încrederii, care este implementat în cadrul școlii începând cu luna septembrie 2022. Proiectul „Școala încrederii este coordonat de Transylvania College din Cluj-Napoca, este centrat pe copii și tineri și este creat și dezvoltat pe baza modelului recunoscut și validat la nivel național și internațional de această instituție.
 
 
Proiectul „Școala încrederii promovează un nou model de școală românească de stat, ce include procesul „Leader in Me”, aplicat în peste 4000 de școli la nivel internațional și este inspirat din standardele românești ARACIP și cele britanice BRITISH SCHOOLS OVERSEAS. Acesta integrează rezultatele reieșite din cercetarea continuă efectuată de o echipă de experți din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în școlile participante. „Școala noastră a fost acceptată în acest program începând cu 1 septembrie 2022 și îl va implementa pe o perioadă de cinci ani, timp în care va primi sprijin și mentorat pentru transformarea culturii organizaționale prin activități de formare și dezvoltare personală pentru profesori, conducerea instituției și pentru întreg personalul școlii, cât și pentru părinții interesați” transmit reprezentanții Centrului Școlar de Educație Incluzivă Mediaș.
 
Program de activități
 
Activitățile zilei au cuprins, prezentarea practicilor Școlii încrederii, Dansul încrederii, atelierul de pictură murală „Copacul încrederii”, un atelier de confecționat magneți de frigider personalizați pentru marcarea evenimentului, atelierul „Sădim speranță” pentru confecționarea diverselor obiecte de decor din materiale reciclate, dar și competiția sportivă Olimpiada încrederii. „Activitățile/atelierele au fost gândite pentru a crește încrederea elevilor în potențialul propriu, pentru crearea cadrului de exprimare creativă a acestora și pentru a-și dezvolta abilitățile pro-sociale într-un mediu prietenos și stenic și în scopul promovării incluziunii și consolidării legăturii cu comunitatea. La sfârșitul acestei zile, toți participanții au plecat mai bogați în experiențe și încrezători în abilitățile lor” mai spun reprezentanții centrului.
 
Relații de siguranț
ă
 
Tot în cadrul acestui proiect, cunoștințele și abilitățile copiilor vor fi dezvoltate prin aplicarea conceptului „Leader in Me”, pe parcursul activităților de la clasă și extracurriculare, concept prin care se dezvoltă cele șapte deprinderi eficace. Centrul a ales să fie parte în program deoarece copiii învață relații și au nevoie de relații de siguranță, pentru a învăța și progresa, aspect dovedit de mai multe studii de specialitate printre care cel de la Harvard care a descoperit că o bună calitate a vieții este legată de calitatea relațiilor. Orice relație se bazează pe credibilitate care constă în integritate, intenție, aptitudini și rezultate, toate acestea fiind elementele cheie ale încrederii, care are la bază autenticitatea caracterului, a abilităților, consecvenței și adevărului fiecăruia dintre noi. „Aceste elemente stau la baza comportamentului pro-social, comportament pe care cadrele didactice ale școlii noastre se străduiesc să-l dezvolte elevilor din școala noastră, alături de competențele specificate de curriculum pentru învățământ special și special integrat. Comportamentul pro-social implică să oferi, să ajuți și să împarți cu altcineva, fără scopuri ascunse” au mai explicat reprezentanții Centrului Școlar de Educație Incluzivă Mediaș.
 
Cu ajutorul partenerilor
 
Prin intermediul activităților derulate la începutul acestei săptămâni a fost marcată Ziua încrederii și în același timp a fost creat cadrul propice dezvoltării comportamentelor pro-sociale ale elevilor. Acestora le-au fost alături părinți, membri ai comunității și membri ai Clubului Lions din Mediaș, care au oferit în aceste zile o sponsorizare constând în 4 ozo-boți și un chit de construcție pentru procesul instructiv-educativ în valoare de 3.965 de lei. Sponsorizarea a fost posibilă în urma concertului caritabil organizat în luna aprilie de Clubul Lions cu sprijinul Primăriei Municipiului Mediaș.
 
    Trimite prin e-mail