sâmbătă, 6 august 2022

Publicat la 8/06/2022 09:59:00 a.m. de

Proiectul de reabilitare/modernizare imobile Spitalul Municipal, cu fonduri europene, a fost declarat ADMIS


Inițiativa municipalității de a căuta fonduri europene pentru investiții în oraș continuă să dea roade. În această săptămână a sosit pe adresa Primăriei un document prin care primarul Gheorghe Roman a fost anunțat că proiectul „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” depus pentru finanțare în cadrul POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid 19, a fost delarat ADMIS.
 
În această săptămână am primit o veste bună pentru Spitalul Municipal Mediaș, o veste bună pentru noi toți.
Proiectul “REABILITARE/MODERNIZARE IMOBILE SPITAL MUNICIPAL MEDIAȘ (Corp 1, Corp 2) PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR” a fost declarat ADMIS .
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 10.600.000 lei cu TVA .
În această perioadă ajunge la spitalul din orașul nostru aparatură medicală de peste 19.000.000 lei achiziționată tot în urma câstigării unui proiect pe fonduri europene nerambursabile.
Consider că este extrem de important să atragem fonduri extrabugetare și în perioada următoare pentru Spitalul Municipal Mediaș întrucât doar așa putem să avem parte de servicii medicale de calitate.“, a transmis azi primarul Gheorghe Roman.
 
Nu mai departe de săptămâna trecută, consilierii locali au primit spre a supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților”.
Practic, ca urmare a solicitărilor de clarificări primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, era necesar să se modifice HCL nr 128/2022 privind aprobarea proiectului și cheltuielile legate de acesta. Proiectul se afla în etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, iar în această săptămână a fost declarat ADMIS.
 
Reamintim, proiectul „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” a fost depus spre finanțare în cadrul POIM 2014-2020 – Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid 19.
„Starea de uzură fizică și morală și suprasolicitarea determinată de numărul mare de pacienți a rețelelor de gaze naturale cât și cele de energie electrică creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spitale.
Clădirea propusă pentru modernizarea este Corp 1 și Corp 2 (identificată în extras CF cu Corp C8) din incinta Spitalului Municipal Mediaș. În situația actuală, clădirea nu este adaptată în totalitate la normele de securitate la incendiu, iar instalațiile electrice, de ventilație, de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, fluide medicale necesită modernizare și extindere.
În etapa de evaluare administrativă și a eligibității proiectului, respectiv etapa de evaluare tehnico-financiară, a fost necesară actualizarea Devizului General al proiectului ceea ce duce și la actualizare indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții este de 10.601.588,03 lei inclusiv TVA.“, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
    Trimite prin e-mail