luni, 4 iulie 2022

Publicat la 7/04/2022 11:58:00 a.m. de

Au început recrutările pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei, nr. 4 - 6, judeţul Sibiu, organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în cadrul Academiei de Poliție  “Alexandru Ioan Cuza” din București pentru anul universitar 2022 – 2023, astfel:
 
1. pentru Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea poliție, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);
 
2. pentru Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea poliție de frontieră, forma de învăţământ cu frecvenţă, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat;
 
3. pentru Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de specialitate și beneficiar (cu excepția locurilor alocate MApN).
 
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport cu Numărul de locuri la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2022 – 2023 şi de domiciliul/reşedinţa înscrise în cartea de identitate a candidatului. 
 
Cererea de înscriere se poate depune până în data de 08 iulie 2022 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare și selecție - Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, și anume la adresa de e-mail resurseumane@sb.politiaromana.ro.

După transmiterea în termenul prevăzut anterior, exclusiv în format electronic a Cererii-tip de înscriere, candidații vor constitui un dosar de recrutare, pe care îl vor depune personal până la data de 22 iulie 2022, ora 16:00, la sediul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu situat în municipiul Sibiu, strada Revoluției, nr. 4 – 6, județul Sibiu.
 
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu la numărul de telefon 0269/208.318, precum și pe site-ul instituției noastre sb.politiaromana.ro, secțiunea Carieră, sub-secțiunea Admitere instituții învățământ sau pe site-ul  oficial al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București.

    Trimite prin e-mail