miercuri, 27 ianuarie 2021

Publicat la 1/27/2021 01:45:00 p.m. de Anonim

Părinții cer eliminarea unor subiecte de la Evaluarea Națională: „Ne îngrijorează modalitatea de pregătire a elevilor”

Federația Națională a Părinților solicită ministrului Educației să elimine unele cerințe din programa de limba română pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a, Evaluarea Națională.

Părinții cer eliminarea textului dramatic, dar și construcțiile propoziționale ale unor funcții sintactice, și ajustarea altor cerințe. De asemenea, federația cere organizarea unei simulări în luna martie a examenului.

Federaţia Naţională a Părinţilor – EDUPART ȋşi exprimă îngrijorarea față de modalitatea în care elevii din actuala generație de clasa a VIII-a s-au putut pregăti eficient pentru a susține examenul de Evaluare Naţională în condiții optime. Ţinând cont atât de modalitatea desfăşurării efective a activităţilor de predare-evaluare ȋncontextul epidemiologic actual ȋn care ne aflăm de aproape un an cât şi problemele apărute pe parcursul anilor de studii, vă ȋnaintăm, spre analiză, opiniile grupului de lucru din cadrul Departamentului ȋnvăţământ gimnazial al federaţiei, format, preponderent, din profesori de limba şi literatura română, din mediul urban şi rural", se arată în adresa formulată.

Ce propun părinții să se elimine din programa pentru examen:

- Tipuri de texte: textul dramatic şi arta spectacolului (autor, personaj dramatic; rolul indicaţiilor scenice; rolul dialogului; actori, decor, costume, lumini, muzică)
- Tipare textuale de structurare a ideilor: explicative
- Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Folosirea corectă a pronumelor şi a adjectivelor pronominale: nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie.
- Realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: completiva indirectă şi opoziţională, circumstanţiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală.

Ce propun părinții să se modifice la structura examenului:

„Subiectul 1 A : - Fiecare dintre itemii pentru exercițiile 1, 2, 3, 4, 5 să facă referire doar la unul dintre cele două texte-suport, întrucât căutarea informațiilor în ambele texte este mare consumatoare de timp.
-La itemul 9, solicitarea asocierii fragmentului de text-suport cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară să fie însoțită de posibilitatea asocierii cu o experiență de viață trăită de elev. Profesorii au dificultăți în a pregăti chiar elevii care sunt cititori deoarece programa nu prevede o listă de lecturi suplimentare grupate pe teme ce ar putea fi abordate la examen.
Subiectul 1 B: - Limitarea pe cât posibil a itemilor care vizează operarea cu noile conținuturi și cu noua terminologie gramaticală;
- Precizarea prin explicație suplimentară a noii terminologii cu terminologia veche (exemplu: clitic/ neaccentuat)
Subiectul 2 : - Editarea subiectului într-un format care să țină cont de particularitățile grafice ale scrisului de mână ale unui copil de 14 –15 ani;
- Formularea clară a baremului, astfel încât cele 12 puncte acordate pentru conținut să aibă o explicație clară. Majoritatea erorilor de la evaluare provin din insuficienta detaliere a baremului și din lipsa unor precizări privind abordarea subiectului-Revizuirea baremului, astfel încât cele 8 puncte acordate să nu conțină formulări reluate sau ambigue", se arată în document.

Părinții mai solicită ca elevii să poată realiza un exercițiu la finalul lucrării, în cazul în care nu se încadrează în spațiul stabilit.
„De asemenea, elevii noștri își exprimă îngrijorarea că nu se vor încadra fix în spațiul prevăzut. Sugerăm să existe precizarea că pot finaliza un răspuns la finalul testului, în cazul în care nu se încadrează în limita de spațiu ", se mai arată în adresă.

Implementări noi pentru semestrul al doilea la clasa a VIII-a

Părinții cer și publicarea săptămânală a unor modele de subiecte pentru Evaluarea națională (minim 3 subiecte). Totodată, ei doresc ca elevii să susțină o simulare a examenului în luna martie a acestui an, tocmai pentru a se verifica din timp cât de pregătit este elevul pentru evaluare.

Federația Națională a Părinților solicită implementarea unor emisiuni TELEȘCOALA și un compediu de gramatică pentru uzul școlar care ar putea fi disponibil online.

Documentul întreg poate fi consultat în secțiunea „Fișiere”.

    Trimite prin e-mail