miercuri, 14 octombrie 2020

Publicat la 10/14/2020 04:03:00 p.m. de

De mâine se preiau cereri pentru locuințe ANL

Tinerii din municipiul Mediaș, care îndeplinesc normele legale pentru a primi o locuință de tip ANL, sunt invitați să-și depună cererile, începând de mâine. Aceștia trebuie să aibă vârsta până la 35 ani, iar dosarele vor fi analizate în vederea cuprinderii pe lista de priorități pentru anul 2021. Termenul limită de depunere este data de 31 decembrie.

Vor fi analizate de către Comisia socială doar dosarele depuse până la data de 31 decembrie 2020. Solicitanții care au avut dosare depuse în anul anterior și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar actualizat pentru cuprindere în «Lista de priorități pe anul 2021». Există mai multe criterii obligatorii, pentru a beneficia de o locuință ANL. Astfel, titularul cererii de repartizare trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. De asemenea, titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia, trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Mediaș. Totodată, acesta trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiului Mediaș”, se arată într-un comunicat de presă remis de Primăria Mediaș.

Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. (A. P.)

    Trimite prin e-mail