sâmbătă, 5 septembrie 2020

Publicat la 9/05/2020 09:40:00 a.m. de

Primarul Gheorghe Roman, la ora bilanțuluiGheorghe Roman a acceptat propunerea de a prezenta, pentru Monitorul de Mediaș, pe scurt, bilanțul mandatului de primar care, iată, se apropie de final.

Consider că este firesc ca, spre sfârșitul unui mandat de peste patru ani, să prezint, sintetic, un bilanț al activității mele în calitate de primar, al echipei mele din cadrul administrației publice locale, dar și al colegilor mei din Consiliul Local Mediaș. Intenția mea, în acest material, este să vă prezint o parte din obiectivele îndeplinite și, în acest fel, să ating principalele domenii de interes pentru medieșeni, domenii precum investițiile în infrastructura rutieră, lucrările de investiții, modernizare în domeniul sănătății și la unitățile de învățământ, dar și activitățile din domeniul social, cultural și sportiv.
A fost un mandat în care, împreună cu echipa mea, ne-am asumat, încă de la început, faptul că răbdarea medieșenilor a ajuns la limită și că așteptările erau mari. În anul 2016, oamenii ne-au oferit încrederea lor pentru a schimba lucrurile în bine. Încărcat cu această responsabilitate, am preluat, în iunie 2016, mandatul de primar alături de o echipă nouă, tânără și dornică să aducă Mediașul pe drumul cel bun.

Investiții, reparații și întreținere infrastructură rutieră

Una dintre problemele acute, semnalate insistent de către medieșeni, făcea referire la infrastructura rutieră, pe de o parte, dar și la problemele legate de rețeaua de canalizare pluvială și menajeră, pe de altă parte - cunoșteam bine problemele cu inundațiile pe care o ploaie torențială le putea pricinui locuitorilor din unele zone ale orașului. Așadar, încă din primele luni ale mandatului meu, am alocat fonduri necesare pentru turnarea unui covor asfaltic pe șoseaua principală care traversează orașul nostru, DN14, șosea aflată, la acel moment, într-o stare deplorabilă. Apoi, în urma numeroaselor întâlniri cu cetățenii, care au fost o constantă a mandatului meu, am identificat problemele majore legate de infrastructură, care creau un adevărat disconfort, și am început să caut soluții împreună cu echipa mea.


În colaborare cu operatorul Apa Târnavei Mari și cu Serviciul Tehnic din cadrul primăriei, am prioritizat investițiile mari în apă-canal, respectiv cele necesare pentru infrastructura rutieră și am identificat sursele de finanțare. Tradus în limbajul cifrelor, vorbim de lucrări de reabilitare și modernizare în valoare de 58.894.563 lei, din care amintesc: în cartierul Moșnei (străzile Stejarului, Oituz, Carpenului, Fântânii, Morii de Scoarță, Arinului, Piatra Craiului); în zona centrală (străzile Mathias Milles, Pictor Theodor Aman, Șerban Vodă, Malului, Michael Weiss, Christian Schesaeus; în cartierul Aurel Vaicu (străzile Viorelelor, Castanilor, Toma Ionescu, O. Goga, G. Topârceanu). Alături de acestea, adaug și montarea de panouri de protecție trotuare și panouri de izolare fonică, pe străzile Academician I. Moraru, Carpați, Șt. O. Iosif, Șoseaua Sibiului, Păcii, Mihai Viteazu; dar și lucrări de reabilitare șanț dalat și lărgire pe strada Hula Veche până la strada Vinului, investiție care a avut drept scop asigurarea confortului, dar și a siguranței medieșenilor. În spiritul aceleiași idei, am desfășurat un amplu program de amenajare de parcări de domiciliu, prin care am reușit să răspund numeroaselor solicitări venite din partea locuitorilor.
Cu siguranță, a fost nevoie și de un program de întreținere străzi, pentru intervenții punctuale pe covorul asfaltic acolo unde acesta s-a deteriorat local. Astfel de lucrări, care cumulează o suprafață de 227.000 mp de covoare asfaltice și de 37.600 mp de plombe asfaltice, s-au efectuat în toate cartierele ale orașului. De exemplu, pe Șoseaua Sibiului, pe străzile Unirii, M. Eminescu, Brâncoveanu, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Feleac, Cibin, precum și în multe alte zone. Totalul valoric al lucrărilor a fost de 19.934.879 lei.

Lucrări de investiții, reparații și dotări la unitățile de învățământ și în domeniul sănătății

Sănătatea și învățământul constituie, cu siguranță, fundamentul pentru dezvoltarea și siguranța comunității în care trăim. Sistemul de sănătate, cu atât mai mult în această perioadă dificilă pe care o trăim, trebuie să răspundă unei provocări globale și a fost mereu în intenția mea direcționarea de fonduri substanțiale spre aceste domenii. În context, rolul administrației publice este acela de a asigura condițiile necesare pentru desfășurarea optimă,atât a actului educațional cât și a actului sanitar. Drept urmare, pe perioada întregului mandat, am asigurat fonduri necesare pentru a îmbunătăți infrastructura educațională și pentru a dezvolta serviciile oferite de Spitalul Municipal Mediaș.
Copiii sunt viitorul nostru și este important să așezăm o cărămidă solidă în educația și dezvoltarea lor. În ceea ce privește educația, în ideea de a oferi servicii de calitate atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice și aparatul auxiliar, valoarea totală a lucrărilor de investiții și de reparații în unitățile de învățământ se ridică la suma de 21.430.752 lei. Dintre lucrările realizate, menționez: modernizarea sălii de sport a Liceului Tehnologic „Automecanica” și a Colegiului Tehnic „Mediensis”; modernizarea terenului de sport de la Colegiul „Școala Națională de Gaz”; reabilitarea curților de la Liceul Teoretic „Axente Sever”, Școala Gimnazială „Cireșarii”, atelierele Colegiului „Școala Națională de Gaz” și de la Colegiul Tehnic „Mediensis”; lucrări de investiții în infrastructură la Colegiul Tehnic „Mediensis”; instalație termică, inclusiv centrală termică, în Corpul B de la Școala Gimnazială nr. 7;  reabilitare fațadă Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”; modernizarea și anveloparea clădirii la Grădinița „Bucuria Copiilor”.


La acest capitol, al educației, trebuie menționat că, în urma colaborării permanente cu toate unitățile de învățământ, dar și cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, elevii medieșeni au fost implicați în numeroase proiecte și evenimente ce au avut ca partener Primăria Mediaș. În același sens, am stimulat și motivat participarea la educație acordând premii de excelență și burse de merit elevilor merituoși, respectiv cadouri de Crăciun tuturor copiilor și elevilor din învățământul primar.

În ceea ce privește Spitalul Municipal, din 2016 până în prezent, cu intenția fermă de a crește calitatea actului medical, respectiv confortul pacienților, au fost executate lucrări în valoare de 11.803.408,67 lei. Lucrările de investiții au cuprins: reabilitarea Policlinicii; reabilitarea clădirii Secției de Pneumologie, modernizarea sălilor de naștere și cele de operație, compartimente septic și aseptic în cadrul secției de Obstetrică și Ginecologie; modernizarea secției de Obstetrică și Ginecologie; reabilitarea spațiilor la blocul operator Chirurgie. De asemenea, au fost achiziționate trei lifturi noi.


Tot în această perioadă, Spitalul Municipal Mediaș a fost dotat cu aparatură medicală de specialitate în valoare de 5.878.966 lei. Mai precis, s-au achiziționat următoarele elemente de aparatură medicală: un ecograf 2D și unul 3D; aparat multifuncțional pentru kinetoterapie; aparat EKG; electroencefalograf cu 41 canale; aparat ventilație mecanică; ecograf staționar Doppler color; incubator transport nou născuți; echipament video chirurgical; aparat radiologie Roentgen, linie de video-endoscopie şi endoscopie digestivă, echipament video chirurgical; trusă rezecție bipolară; monitor ATI; monitor funcții vitale și multe alte elemente de aparatură și tehnică medicală. Rezultatul acestor achiziții a fost, practic, modernizarea actului de diagnosticare și tratament al pacienților.

Fonduri extrabugetare

Încă de la preluarea mandatului, am avut convingerea că, pentru a dezvolta orașul nostru, resursele financiare asigurate de la bugetul local, nu sunt acoperitoare pentru a derula proiecte ample de investiții. Am identificat programele operaționale europene în care municipiul Mediaș este eligibil și, împreună cu echipa mea din cadrul administrației publice locale, am reușit să depunem un număr de 11 cereri de finanțare care se află în diverse stadii de realizare: proiect câștigat, proiect aflat în evaluare sau contractare, respectiv proiect aflat în derulare.
Pe scurt, putem vorbi despre proiecte la care au fost semnate contracte de finanțare în valoare de 780.000.000 lei. Dintre acestea, amintesc: „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”; „Resurse integrate pentru o dezvoltare locală sustenabilă”; „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale”; „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în regiunea Mediaș, Agnita, Dumbrăveni”; „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală ZUM”.
Dintre proiectele în curs de evaluare și la care urmează semnarea contractelor de finanţare în valoare de 110.000.000 lei, menționez: „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - I - reabilitare si modernizare strada Ighișului și Centru multifuncțional educațional”; „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - II - reabilitare/modernizare Școala Gimnazială nr. 4”; „Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport”; „Centrul Comunitar Medico-Social”; „Construire locuințe sociale, utilități și amenajări interioare”; „Loc de joacă strada Baia de Nisip”.
De asemenea, tot împreună cu echipa mea, am scris şi depus proiecte cu finanţare de la bugetul naţional prin Agenția Națională pentru Locuințe, pentru: „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gh. Lazăr FN”, 88 unități locative în valoare de 27.995.000 de lei.
La Compania Națională de Investiții (CNI) am depus trei proiecte: „Construire bazin de înot didactic, Cartier Vitrometan, strada Blajului, nr. 4A”, în valoare de 9.013.258 lei; „Construire bază sportivă tip 2 - Școala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34”, în valoare de 2.484.174 lei; „Proiect pilot - Construire sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu nr. 14”, în valoare de 1.530.367 lei.
De asemenea, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2) ne propunem: „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală, strada Aurel Vlaicu, etapa I”, în valoare  de 2.789.419 lei; „Echipare tehnico-edilitară Cartier Gloria”, în valoare de 2.877.101 lei; „Reabilitare străzi zona Aurel Vlaicu - rețele de alimentare cu apă și canalizare pluvială, Faza I”, în valoare de 8.363.128 lei.

Întreținere și amenajare urbană

În cadrul complexului program de reabilitare a infrastructurii rutiere desfășurat în ultimii patru ani în municipiul Mediaș, au existat și intervenții la spațiile verzi. Intervențiile au fost solicitate în cadrul întâlnirilor regulate cu cetățenii.
Astfel, au fost amenajate și reamenajate spații verzi, scuaruri, parcuri, constând în lucrări de montare rulouri de gazon, sisteme de irigare și plantare de flori, pe o suprafață totală de  8650 mp, în 17 locații, dintre care aș dori să amintesc: scuar intersecție str. 1 Decembrie cu str. Govora; scuar intersecție str. Baznei cu str. Nucului; parc și loc de joacă str. Sinaia și str. 1 Decembrie; parc Piața Regele Ferdinand I; parc liceul St. L. Roth; zonele verzi de pe str. Pompierilor; Piața Șaguna (ateliere SNG); scuar Piața Șaguna; scuar intersecție str. Buzdului cu str. Plopului; parc, loc de joacă și zonă de fitness str. Sebeșului.
De-a lungul anilor, medieșenii mi-au solicitat, adesea, locuri de joacă pentru copii. Astfel, am considerat oportun să încep un program de reamenajarea locurilor de joacă, constând în lucrări de turnare platformă de beton armat, aplicare covor tartan/dale de cauciuc, montat echipamente de joacă și fitness în următoarele locații: str. George Coșbuc, str. După Zid, str. Sinaia (blocuri ANL), str. 1 Decembrie nr. 34, în cartierul Vitrometan. De asemenea, în ultimii patru ani au fost înlocuite și montate echipamente de joacă noi, în Parcul Greweln, precum și în locurile de joacă de pe străzile După Zid, Sebeșului, G. Topârceanu și Dealul Furcilor.


În urma dialogului permanent pe care l-am avut cu asociațiile de proprietari și locatari, au fost date spre folosința acestora un număr de 320 de bănci, respectiv, am asumat, atunci când a fost necesar, și întreținerea acestora.

Curățenie și responsabilitate față de mediul înconjurător

Preocuparea constantă pentru un mediu înconjurător sănătos și curat a făcut ca, în ultimii patru ani, să fie alocate sume importante acestui domeniu. Din numărul total de 130 de puncte de colectare a deșeurilor menajere existente în municipiul nostru, 55 au fost amenajate cu pavaj și împrejmuiri, iar un număr de 7 puncte sunt în curs de amenajare în anul 2020.
Pe termen scurt și mediu, vom continua amenajarea punctelor de colectare a deşeurilor, dar ne vom îndrepta și asupra unor achiziții, cum ar fi autocontainieră pentru colectarea şi transportul deşeurilor de construcţii de la populaţie, autospecială cu braţ cârlig și pubele, respectiv containere de diferite capacități.
De-a lungul ultimilor patru ani, s-au desfășurat campanii constante de informare și conștientizare asupra colectării selective a deșeurilor, atât din casă în casă, prin discuții și împărțirea calendarelor cu programul de colectare, cât și în unitățile de învățământ din municipiul nostru.


În aceeași idee, de a păstra un mediu cât mai verde și mai benefic pentru comunitatea medieșeană, printr-o Hotărâre de Consiliu Local, am interzis tăierea copacilor din pădurile care aparțin municipiului Mediaș pentru următorii 5 ani, cu excepția arborilor uscați și a celor care reprezintă un risc pentru populație. Tot la acest punct, am organizat, periodic, ample acțiuni de curățare a zonelor verzi din oraș, la care au participat numeroși voluntari.

Servicii sociale și îmbunătățirea serviciilor din Mediaș

În ultimii patru ani, am considerat firesc să menținem sprijinul acordat atât persoanelor vârstnice, cât și elevilor din Mediaș și din satul aparținător Ighișul Nou, în ceea ce privește gratuitatea transportului public.
De asemenea, sunt onorat că în ultimii patru ani am putut fi alături de 1589 de persoane care au sărbătorit 80 de ani de viață, dar și alături de 518 cupluri care au aniversat 50 de ani de căsătorie, răsplătindu-i pe toți aceștia cu diplome de onoare, dar și cu premii.
Un alt serviciu esențial pe care am reușit să îl implementăm pentru municipiul Mediaș a fost Centrul Local de Examinare pentru Permise Auto, în anul 2018, de ale cărui servicii beneficiază atât locuitorii Mediașului, cât și cei din localitățile limitrofe.
De asemenea, în plan social, ne bucurăm de funcționarea, începând cu anul 2018, a unui nou Centru pentru Persoane Vârstnice, cu o capacitate de 34 de paturi, deschis în colaborare cu Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul.
În același context, am oferit posibilitatea Spitalului Municipal să administreze 5 locuințe, de care beneficiază medici specialiști care își desfășoară activitatea în cadrul acestei instituții sanitare, reușind astfel să atragem personal calificat, pentru a oferi servicii medicale de calitate comunității medieșene.
În ceea ce privește sprijinirea tinerilor sub 35 de ani pentru construirea unei locuințe, în ultimii 4 ani am oferit loturi de 300 de metri pătrați, conform legislației în vigoare, unui număr de 16 beneficiari.

Sport și evenimente culturale

Am înființat în 2017 Clubul Sportiv Municipal Mediaș, un club unde copiii noștri, dar și medieșenii pasionați de sport, să poată participa, într-un cadru organizat, la diverse activități precum: baschet, tenis de masă, fotbal, șah, automobilism sportiv, atletism.
Tot pe linie sportivă, legat de evenimentele din ultima perioadă, sunt bucuros că astăzi pot să îmi țin o promisiune făcută reprezentanților CS Gaz Metan, acum 4 ani, respectiv că, atunci când vor ieși din insolvență, aceștia vor găsi în mine, ca reprezentant al autorității locale, un susținător serios și dispus la dialog. Așadar, în acest moment, Primăria Municipiului Mediaș asigură finanțare la echipele de copii ai clubului sportiv Gaz Metan Mediaș.
În ceea ce privește activitatea culturală a orașului, am susținut organizarea a peste 600 de evenimente culturale, care s-au adresat anual unui număr de peste 25.000 de medieșeni (participanți, spectatori, organizatori).
Ca strategie de promovare a orașului am susținut evenimentele mari, reprezentative pentru un  oraș multicultural, dintre care menționez: Mediaș 750 care a devenit Ziua Mediașului; Maial; Vandorcizma; Festivalul Medieval Cetate Medievală; Mediaș Bike Marathon; Raliu în coastă; Weinfest; Festivalul-concurs de muzică folk Mediaș - Cetate Seculară; Ziua Națională a României - 1 Decembrie. De altfel, ori de câte ori a fost posibil și benefic pentru comunitate, am susținut asociațiile și ONG-urile din Mediaș în organizarea și promovarea a numeroase acțiuni cu caracter sportiv sau cultural.

Satul aparținător Ighisul Nou


Satul aparţinător Ighişul Nou este parte integrantă a municipiului Mediaş. În urma întâlnirilor cu cetăţenii care domiciliază aici, am stabilit cele mai importante proiecte pentru comunitate, pe care le-am și pus în aplicare: am înființat un post de poliție locală și am pus la dispoziție spațiul necesar pentru un dispensar și o farmacie. Pe lângă acestea, am derulat, împreună cu operatorul Apa Târnavei Mari, un amplu program de racordare a gospodăriilor la rețeaua de apa și canalizare menajeră. În momentul de față, sunt racordate în jur de 300 de gospodării din aproximativ 400.

Relații internaționale

Menținerea și extinderea relațiilor internaționale poate juca un rol important în dezvoltarea orașului, poate facilita schimburi economice, promovare turistică, dar și schimb de bune practici în administrația publică și în domeniul învățământului.
Prin urmare, am semnat, în premieră, contracte de înfrățire cu singurul oraș german cu care Mediașul este înfrățit - Wittenberg, dar și cu Cricova din Republica Moldova, respectiv orașul Gaoyou, provincia Jiangsu din China.

Toate aceste realizări pe care le-am prezentat mai sus, au la originea lor dialogul constant pe care l-am avut cu medieșenii de-a lungul întregului mandat. Am reușit, împreună, să identificăm și să rezolvăm probleme importante ale orașului nostru. Astfel, Mediașul a făcut pași concreți în direcția corectă: a început să devină orașul european pe care ni-l dorim cu toții.“


    Trimite prin e-mail