marți, 7 iulie 2020

Publicat la 7/07/2020 10:23:00 a.m. de

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică a câștigat finanțare europeană pentru două noi proiecte


Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu“ va implementa două noi proiecte cu finanțare europeană, în valoare totală de peste 100.000 de euro, în domeniile educație școlară și respectiv formare profesională.Rezultatele selecției proiectelor europene de mobilitate, publicate cu o oarecare întârziere din cauza contextului generat de pandemia Covid-19, au îmbogățit portofoliul european al Liceului Tehnologic Nicolae Teclu cu două noi proiecte aprobate care se vor desfășura în perioada 2020 – 2022, se arată într-un comunicat al conducerii Liceului.

Împotriva abandonului școlar

Astfel, în domeniul educației școlare, s-a câștigat o finanțare europeană de 35.640 euro pentru proiectul „Formare, motivație, implicare - scut împotriva abandonului școlar”, prin care se urmărește formarea profesională a cadrelor didactice ale școlii, încadrate la nivelurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal, prin cursuri europene care vizează strategii de diminuare și combatere a absenteismului și abandonului școlar precum și de îmbunătățire a comunicării și colaborării școală-familie.

Practică în Spania

În domeniul formării profesionale (VET), proiectul „Formare europeană pentru o carieră de succes” a obținut un buget de 71.048 euro, pentru 28 de elevi, înscriși în clasele a IX-a și a X-a de liceu, calificarea profesională tehnician operator tehnică de calcul. Însoțiți de 4 profesori ai școlii, elevii își vor optimiza pregătirea inițială de specialitate și își vor perfecționa competențele profesionale în domeniul electronică-automatizări, prin stagii de instruire practică efectuate în firme de specialitate din Spania.

Pentru un învățământ de calitate

Alături de proiectele europene aflate în derulare, proiectul de mobilități profesionale pentru 20 de elevi ai școlii profesionale care se pregătesc în domeniul construcții-instalații respectiv, proiectul de parteneriat strategic cu unități școlare din Spania, Slovenia, Turcia și Polonia (proiecte cu durata prelungită din cauza pandemiei Covid-19), și prin aceste două noi proiecte, se continuă demersurile unității de învățământ efectuate în scopul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale pe care le oferă, prin formarea continuă a personalului didactic la nivel european și certificarea internațională a calificării profesionale a elevilor școlii.

    Trimite prin e-mail