luni, 27 aprilie 2020

Publicat la 4/27/2020 10:11:00 a.m. de

Taxe și impozite indexate cu indicele de inflație


Valorile impozitelor și taxelor locale se vor menține la nivelul anului 2020, indexate cu 3,8 %, care reprezintă indicele de inflație stabilit pentru anul 2019.


Proiectul de hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș, programată miercuri 29 aprilie. La fel ca luna trecută, aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, în urma măsurilor privind prevenirea răspândirii COVID-19.

În modul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost stabilite prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege. „Se propune ca, la nivelul Municipiului Mediaș, menținerea valorilor impozitelor și taxelor locale la nivelul anului 2020, indexate cu 3,8 %, care reprezintă indicele de inflație stabilit pentru anul 2019“, se arată în REFERATUL DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.

Art.2. Se stabilesc cotele de impozitare aplicabile la nivelul municipiului Mediaș pentru anul 2021, după cum urmează:
(1) pentru persoane fizice:
1.1 cota de impozitare de 0,097% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe clăidirile rezidențiale pentru persoane fizice, valoare impozabilă calculată potrivit art. 457 din Legea nr. 227/2015;
1.2 cota de impozitare de 1,3%, dacă valoarea este stabilită conform art. 458 alin. (1), cota de impozitare de 0,4%, dacă valoarea este stabilită conform art. 458 alin. (3) și cota de impozitare de 2% conform art. 458 alin. (4), dacă valoarea este stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015;
1.3 Se stabilește impozitul pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice conform art. 459 din Legea nr. 227/2015.
(2) pentru persoanele juridice:
2.1 cota de 0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor rezidențiale, conform art. 460 alin. (l) din Legea nr. 227/2015;
2.2 cota de 1,3% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor nerezidențiale, în cazul persoanelor juridice, conform art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015;
2.3 cota de 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol, conform art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015;
2.4 impozitul pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează conform art. 460 alin (4) din Legea 227/2015;
2.5 cota de 5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor pentru care proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, conform art. 460 alin (8) din Legea 227/2015;
2.6 taxa pe clădiri se stabilește în condiții similare impozitului pe clădiri.

Citiți întregul proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale municipiului Mediaș pe anul 2021.

    Trimite prin e-mail