marți, 8 octombrie 2019

Publicat la 10/08/2019 05:16:00 p.m. de Anonim

Apel public pentru aderarea la Consiliul Civic Consultativ al județului Sibiu

Consiliul Județean Sibiu, împreună cu partenerul său, Asociația Română pentru Transparență|Transparency International România, invită pe cei interesați să adere la fondarea și activarea Consiliului Civic Consultativ (CCC) al Județului Sibiu, o formă structurată de consultare prevăzută în cadrul proiectului Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU – Strategia 2030 / POCA/350/2/1/126475.
Scopul CCC este de a mobiliza actorii interesați de politicile publice județene în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2021-2030.
Din Consiliul Civic Consultativ vor face parte ONG-uri, universități, parteneri sociali interesați de dezvoltarea locală și alte entități relevante, care vor participa la o serie de întâlniri organizate de Consiliul Județean Sibiu, cu o frecvență lunară sau trimestrială, în funcție de agenda sa publică. Prin intermediul acestor întrevederi, se dorește asigurarea unor consultări mai aprofundate decât prin simpla utilizare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
CCC va fi un instrument esențial pentru ca documentele strategice să fie bazate nu doar pe o analiză-diagnostic, ci și pe dorințele și aspirațiile comunității. În cadrul întâlnirilor, vor fi prezentate partenerilor, atât proiectul mai sus menționat, cât și cele mai importante proiecte de hotărâri formulate de Consiliul Județean Sibiu.
În vederea funcţionării optime a CCC, acesta nu va fi doar o structură ah-hoc neoficială, ci va fi formalizată prin hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu.
Cei interesați pot transmite la sediul instituției sau pe mail (dana.lupica@cjsibiu.ro), formularul de adeziune completat, ce poate fi accesat de pe pagina de start a site-ului CJS, la secțiunea dedicată proiectului mai sus menționat.
Vă informăm că următoarea întâlnire pentru definitivarea și operaționalizarea CCC va avea loc în data de 23.10.2019, ora 1430, la sediul CJ Sibiu, Strada G-ral Magheru nr. 14, Sala de conferințe, urmând ca la sfârșitul lunii octombrie, să se aprobe componența finală a Consiliului și Regulamentul de Organizare și Funcționare, prin Hotărâre a Consilului Județean Sibiu
Consiliul Județean Sibiu și Asociația Română pentru Transparență|Transparency International România respectă și susțin egalitatea de șanse și de tratament, care are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
    Trimite prin e-mail