sâmbătă, 25 mai 2019

Publicat la 5/25/2019 06:37:00 a.m. de Anonim

Consiliul Judeţean cere de la București 21 de milioane de lei pentru asistența socială


Consiliul Judeţean Sibiu a transmis Ministerului Finanţelor memoriul privind necesarul de suplimentat pentru asistenţa socială la nivelul judeţului, fiind vorba de aproape 21 milioane lei.

În urma consultărilor avute în cursul lunii martie de conducerea Consiliului Judeţean Sibiu cu primarii din judeţul Sibiu pe marginea Legii bugetului de stat pe anul 2019 şi a sumelor repartizate fiecărei unităţi administrativ teritoriale, s-a conturat ideea de a centraliza necesarul pe care fiecare primărie o are neacoperită în ceea ce priveşte susţinerea asistenţei sociale şi de a întocmi un memoriu comun care să fie transmis către Ministerul Finanţelor Publice.

Vineri, 17 mai, Consiliul Judeţean Sibiu a transmis ministrului Finanţelor o adresă în care se arată necesarul cu care ar trebui suplimentată finanţarea asistenţei sociale pentru comunele şi oraşele din judeţul Sibiu.

„În urma centralizării sumelor solicitate pentru asigurarea finanţării cheltuielilor pentru asistenţa socială până la sfârşitul anului 2019, faţă de cele acordate din sume defalcate din TVA cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale din judeţului Sibiu prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, a rezultat un necesar de 20.949.684 lei, din care pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ale persoanelor cu handicap grav: 11.821.968 lei (solicitată de 27 de primării) şi pentru finanţarea indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav: 9.127.716 lei (solicitată de 41 de primării)”, precizează comunicatul CJ Sibiu.

Solicitarea adresată Ministerului Finanţelor Publice a fost transmisă şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, căreia i se cere să sprijine unităţile administrativ-teritoriale în judeţul Sibiu prin efectuarea de demersuri către factorii de decizie, pentru asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat pentru susţinerea drepturilor asistenţilor personali/ indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav.

„Avem convingerea că veţi găsi soluţii pentru problemele cu care se confruntă unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu, în vederea asigurării resurselor financiare necesare susţinerii sistemului de asistenţă socială, astfel încât să nu se ajungă la blocaje ale serviciilor de asistenţă socială, prin trecerea în şomaj sau chiar disponibilizări ale asistenţilor personali, precum şi prin neacordarea indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap grav şi chiar la acţiuni în instanţă”, afirmă preşedintele CJ, Daniela Cîmpean, în memoriul transmis ministrului Finanţelor Publice
    Trimite prin e-mail