marți, 20 noiembrie 2018

Publicat la 11/20/2018 11:57:00 a.m. de Anonim

Primăria Mediaș „închiriază“ zilieri

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcționează în municipiul Mediaş care au nevoie de forţă de muncă și doresc să contracteze ca zilieri persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, se pot adresa Direcției de Asistență Socială Mediaş.Această nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat prin Legea 192/2018, scopul modificării fiind acela de a valorifica forța de muncă locală. În baza acestor prevederi, Primăria Mediaş va întocmi planul de activităţi sezoniere în funcție de solicitările primite.
Concret, persoanele juridice care au nevoie de forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere vor transmite o cerere în scris la sediul instituției de pe Aleea Comandor Moraru nr. 11, sau la adresa de e-mail das_medias@yahoo.com, precizând activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii respective. Termenul de depunere al acestor solicitări este data de 20 a lunii pentru luna următoare. Modificările legislative prevăd și remunerarea zilierilor pentru activitatea desfășurată. Remunerația, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea. (A.P.)
    Trimite prin e-mail