miercuri, 16 mai 2018

Publicat la 5/16/2018 09:26:00 a.m. de Anonim

Calificare la locul de muncă, pe banii statului

foto: Continental

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat, în această perioadă, o serie de întâlniri cu angajatorii din Sibiu, Mediaş, Agnita, Avrig, Sălişte şi Miercurea Sibiului, care au avut ca scop informarea acestora privind legislaţia ce vizează ucenicia la locul de muncă şi efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.


Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie. Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă ce permit dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.
Ucenicia la locul de muncă se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, care nu deţin o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Angajatorii  care încheie un contract de ucenicie în baza Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, suma de 1.125 lei. Aceştia sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie.
Conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţămât superior, angajatorii care organizează stagii pentru absolvenţii de învăţămât superior pot solicita finanţarea acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Scopul efectuării stagiului este de a asigura tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele şi exigenţele locului de muncă şi pentru o rapidă integrare în muncă.
Angajatorul care încheie un contract de stagiu pentru 6 luni, în condiţiile legii, beneficiază la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    Trimite prin e-mail