luni, 5 februarie 2018

Publicat la 2/05/2018 01:06:00 p.m. de Anonim

SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaş organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de AUDITOR PUBLIC INTERN (P)
Cerinţele Postului
Studii superioare juridice sau economice
Certificat/diplomă/adeverință-Auditor Public Intern
Experiență generală anterioară (minim 3 ani);
Experiența în domeniul administrației publice, constituie un avantaj.
Bune cunoştinte de utilizare a calculatorului, în special: Word, Excel, Internet
Cunoştinte solide teoretice şi practice;
Rezistenta la sarcini repetitive şi stres;
Abilităţi de analiza si sinteza;
Sociabilitate şi spirit de echipa;;
Responsabilitate personală;
Descrierea postului :
Activitatea Auditului Intern se organizeaza în baza Legii nr.672/2002
asigurarea și consilierea conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice;
implementarea metodelor si practicilor care au ca scop conducerea  entității  publice să își îndeplinească obiectivele;
evaluarea și îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare;

Dosarul trebuie sa cuprindă urmatoarele documente:
cerere de înscriere
curriculum vitae în format european
copie CI
diploma de studii (copie)
documente care sa ateste specializari şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs
copie după Carnetul de Muncă sau alte acte doveditoare pentru vechimea în muncă
adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt de muncă.
Cazier judiciar
*Nu au dreptul să participle la concurs persoanele asupra cărora instanța a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei temporar sau definitiv;

Dosarele se vor depune până cel târziu în data de 15.02.2018

Informații suplimentare despre modul de organizare al concursului, tematica și bibliografia se pot obține la tel.0269841425, interior 123.
    Trimite prin e-mail