luni, 7 august 2017

Publicat la 8/07/2017 07:58:00 p.m. de Redacţie

GAL Dealurile Târnavelor anunță prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 03/2A

Măsura 19 LEADER / Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”  / Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 03/2A


Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M03/2A – 01/17 – 08.08.2017   

GAL Dealurile Târnavelor anunță prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 03/2A „ Mici fermieri”, până în  data de 10 august 2017. 
Astfel, prima sesiune de cerere de proiecte pentru Măsura 03/2A se desfășoară în perioada 03 iulie 2017 -  10 august 2017.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 120.000 euro 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 euro. Nu se acordă sume intermediare.

Beneficiari eligibili: fermierii , cu excepția persoanelor fizice neautorizate, care au drept de proprietate și/sau de folosință pentru exploatații agricole care intră în categoria de ferme mici. Categorii de beneficiari direcți: persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociat unic sau majoritar (50%+1) al unei societăți cu răspundere limitată – SRL (cf. legii nr. 31/1990) sau al unei SRL-D (cf. OUG nr. 6/2011)
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 10 august 2017.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii 03/2A  – ,,Mici fermieri” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT -www.tarnava-mare.ro    și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 03/2A- sesiunea 1 aferentă anului 2017, disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:
E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro
Tel/fax: 0265.711.718
    Trimite prin e-mail