luni, 7 august 2017

Publicat la 8/07/2017 07:56:00 p.m. de Redacţie

GAL Dealurile Târnavelor anunță prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 10/6A

Măsura 19 LEADER/Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”/Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 10/6A

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M10/6A – 01/17 – 08.08.2017   
GAL Dealurile Târnavelor anunță prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 10/6A – Afaceri rurale non - agricole, până în data de 10 august 2017
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 250.000 euro 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro. Nu se acordă sume intermediare.
Beneficiari eligibili: fermieri sau membrii ai unei gospodării agricole din teritoriul GAL DT, care își desfășoară activitatea prin înființarea unei activități non-agricole (alta decât în domeniul turismului) pentru prima dată, în spațiul rural. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL DT, care își propun activități non-agricole (altele decât în domeniul turismului), pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up)
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 10 august 2017.
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 10/6A  – ,,Afaceri rurale non-agricole” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT -www.tarnava-mare.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 10/6A- sesiunea 1 2017, disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00.
Date de contact pentru informații suplimentare:
E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro
Tel/fax: 0265.711.718
    Trimite prin e-mail