luni, 3 iulie 2017

Publicat la 7/03/2017 06:28:00 p.m. de Anonim

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 24 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 02/2A – „Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole”, comp. a) – Modernizare exploatații agricole și comp. b) -Creșterea valorii adăugate a produselor agricole, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (P)

  
ANUNŢ

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 24 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 02/2A – „Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole”, comp. a) – Modernizare exploatații agricole și comp. b) -Creșterea valorii adăugate a produselor agricole, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 241.232 euro
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro


Beneficiari eligibili: fermierii care desfășoară o activitatea agricolă pe teritoriul LEADER GAL DT, definiți conform Regulamentului nr. 1307/2013, art. 4 ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale Categorii de beneficiari direcți: persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă-SCS, societate pe acțiuni-SA, societate comercială cu capital privat, societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările și completările ulterioare), cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare), cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, art. 6, lit. e) cu modificările și completările ulterioare, grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005).
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 24 august 2017.
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 02/2A  – Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 02/2A- sesiunea 1/2017, disponibile pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor din loc. Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00.
Date de contact pentru informații suplimentare:
Tel/fax: 0265.711.718

    Trimite prin e-mail