luni, 3 iulie 2017

Publicat la 7/03/2017 06:32:00 p.m. de Anonim

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 08 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 10/6A – Afaceri rurale non - agricole, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (P)

Data publicării: 03.07.2017

ANUNŢ

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 03 iulie – 08 august 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 10/6A – Afaceri rurale non - agricole, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală .
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 250.000 euro  
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro. Nu se acordă sume intermediare.

Beneficiari eligibili: fermieri sau membrii ai unei gospodării agricole din teritoriul GAL DT, care își desfășoară activitatea prin înființarea unei activități non-agricole (alta decât în domeniul turismului) pentru prima dată, în spațiul rural. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL DT, care își propun activități non-agricole (altele decât în domeniul turismului), pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up)
Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. Termenul limită de depunere este 08 august 2017.
Informații privind accesarea și derularea Măsurii 10/6A  – ,,Afaceri rurale non-agricole sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 10/6A – sesiunea 1/2017, disponibile pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 9:00-16:00.
Date de contact pentru informații suplimentare:

Tel/fax: 0265.711.718
    Trimite prin e-mail