sâmbătă, 3 iunie 2017

Publicat la 6/03/2017 09:26:00 a.m. de Anonim

Astăzi, Mediașul aniversează 750 de ani de existență | DOVADA primei atestări a cetățiiAstăzi se împlinesc 750 de ani de la prima atestare documentară a Mediașului.

Prima mențiune a localității de pe Târnava Mare a fost făcută într-un document datat 3 iunie 1267, prin care Stefan, regele tânăr al Ungariei, ducele Transilvaniei, pentru a răsplăti „credința și slujbele lui Nicolae, fiul lui Jula, omul nostru credincios”, îi înapoiază acestuia moșiile bunicului sau, Jula cel Mare. 
Aceasta este o porțiune din documentul oficial, care se află în arhivele de la Budapesta, tradusă astfel:

„˂1267˃ Iunie 3, Kö

Stefan, din mila lui Dumnezeu, regele tânăr al Ungariei, ducele Transilvaniei, credincioșilor săi din capitlul Alba Transilvaniei mântuire și milostivire. Deoarece, vrând să răsplătim credința și slujbele lui Nicolae, fiul lui Jula, omul nostru credincios, am hotărât să’i înapoiem și să’i redăm, din deplina noastră milostivire, moșiile bunicului său, Jula cel Mare, aflătoare în părțile Transilvaniei, anume pe cele numite Jula, Mediaș (Mediesy), Micăsasa (Mykazaza), Cloașterf (praedium Nicolai) și Dupușul (Thobiasfolua), împreună cu toate folosințele și cele ce țin de ele, pe care le’a stăpânit sus-zisul bunic prin drept de moștenire. Poruncim credinței voastre să trimiteți un martor iubitului și credinciosului nostru Nicolae, voievodul Transilvaniei, comite de Solnoc, sau omului său, în fața căruia acesta să meargă la sus-zisele pământuri și moșii, pentru a’l introduce pe sus-numitul în stăpânirea lor, fără a vătăma dreptul altuia. Iar de s’ar afla unii împotrivitori, să’i chemați în fața noastră la sorocul cuvenit.

Dat la mănăstirea Kö, în vinerea înaintea Rusaliilor.”

Sursa: ”Documente privind istoria României. Veacul XIII. C. Transilvania, vol. II (1251-1300), pag. 97-98 (Ed. Academiei, București, 1952), via Mircea Hodârnău
    Trimite prin e-mail