duminică, 23 aprilie 2017

Publicat la 4/23/2017 01:07:00 p.m. de Anonim

21.432 de locuințe neelectrificate la nivel național; aproape jumătate vor fi racordate cu fonduri norvegiene


Ministerul Energiei a transmis Innovation Norway, entitatea care gestionează fondurile norvegiene, o bază de date cu un număr de 21.432 de locuințe neelectrificate, din care norvegienii vor selecta și vor racorda la rețea 10.000 de gospodării, se arată într-un răspuns transmis de Ministerul Energiei la solicitarea AGERPRES.
În octombrie 2016, Guvernul României a semnat două memorandumuri de înțelegere, unul cu Islanda, Principatul Lichtenstein și Regatul Norvegiei, pentru implementarea Mecanismului Financiar pentru fonduri EEA (European Economic Area—EEA Grants) și cel de-al doilea cu Regatul Norvegiei pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian (Norway Grants) (Monitorul Oficial nr. 838/21 octombrie 2016), pentru perioada 2014-2021.
Conform acestor memorandumuri, Ministerul Energiei a fost nominalizat drept partener de program pentru Programul Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Securitate Energetică, în timp ce operator de fond a fost desemnat Innovation Norway, entitate norvegiană care gestionează fondurile și asigură implementarea propriu-zisă a programului.
"În cadrul acestui program, un domeniu special de interes îl constituie finanțarea unor soluții de furnizare a electricității în zonele unde racordarea la rețeaua de electricitate nu este fezabilă, cu scopul de a crește accesul la energie pentru 10.000 de gospodării, pentru care s-a alocat un buget de 10 milioane de euro", se arată în răspunsul primit de AGERPRES.
În acest context, în cursul lunii noiembrie 2016, Ministerul Energiei a solicitat Instituțiilor Prefecților date cu privire la gospodăriile neelectrificate din județele aferente. Pe baza răspunsurilor primite a fost constituită o bază de date însumând 21.432 gospodării neelectrificate.
"Această bază de date a fost transmisă Innovation Norway, care a dispus elaborarea unui studiu de prefezabilitate, în vederea identificării criteriilor de selecție a gospodăriilor ce vor fi finanțate și a soluțiilor optime din punct de vedere tehnico-economic pentru cele circa 10.000 de gospodării neelectrificate care ar putea fi cuprinse în program. În urma desfășurării de către consultantul angajat de Innovation Norway a unor vizite de documentare în teren, acesta va finaliza studiul de prefezabilitate prin care se va stabili modalitatea concretă de implementare a acestei componente a programului, respectiv criteriile după care vor fi selectate gospodăriile", mai spun oficialii Ministerului Energiei.
Aceștia au adăugat că programul Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Securitate Energetică se află în etapa de elaborare a notei conceptuale care va fi transmisă spre aprobare de către Innovation Norway în cursul lunii mai.
Ministerul nu a răspuns întrebărilor AGERPRES legate de planurile Guvernului privind electrificarea tuturor locuințelor care nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică.
În luna octombrie, ministrul de atunci al Energiei, Victor Grigorescu, declara că în România există circa 100.000 de locuințe neelectrificate. Grigorescu a anunțat, la acea dată, implicarea fondurilor europene în electrificarea a 10.000 de gospodării din România, precizând că procesul se va derula în cursul anului 2017.
    Trimite prin e-mail