miercuri, 19 august 2015

Publicat la 8/19/2015 07:23:00 p.m. de Anonim

Guvernul a aprobat noi reglementări privind creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Guvernul a aprobat azi o hotărâre prin care completează procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copiilor cu cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, serviciile de care acești copii pot beneficia, precum și modul de lucru al autorităților publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, informează Biroul de presă al Executivului.

Principalele modificări aduse prin hotărârea aprobată de Guvern vizează, printre altele, "sprijinirea și eficientizarea procesului de identificare a tuturor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a celor care au revenit în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni", relatează Agerpres. "Potrivit actului normativ, serviciul public de asistență socială va solicita în ultimul trimestru al fiecărui an unităților școlare aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informații cu privire la copiii: cu un singur părinte plecat în străinătate; cu ambii părinți plecați în străinătate; cu părintele unic susținător plecat în străinătate; reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni", precizează Guvernul.
Sursa citată adaugă că unitățile școlare vor trimite serviciului public de asistență socială listele nominale cu toți copiii aflați în aceste situații, în cel mult 15 zile de la solicitare care vor cuprinde, de asemenea, datele personale și adresele de domiciliu ale copiilor și ale familiilor acestora.
"După primirea datelor, serviciul de asistență socială are obligația de a se deplasa la domiciliul copilului și de a verifica dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum și desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului. Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă și să îndeplinească toate condițiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. În plus, persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului are obligația de a furniza datele de contact ale părinților plecați în străinătate și de a face dovada menținerii legăturilor cu aceștia", precizează Guvernul.
Totodată, în primele șase luni de la nominalizarea persoanei, serviciu public de asistență socială va vizita o dată la două luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea informării și consilierii acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului, ulterior vizitele urmând a fi realizate semestrial.
Potrivit actului normativ, reprezentantul serviciului public de asistență socială urmărește randamentul școlar al copilului și, în cazul scăderii acestuia, îl informează în scris pe învățător sau diriginte care are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar.
Nu în ultimul rând, reprezentantul serviciului public de asistență socială va solicita sprijinul unui psiholog sau al direcției generale de asistență socială și protecția copilului atunci când există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului.
De asemenea, prin noile modificări legislative se are în vedere identificarea copiilor care se află în situații de risc de separare de familie.
"În urma vizitelor, reprezentantul serviciului public de asistență socială va întocmi un raport ce va fi adus la cunoștință atât familiei, cât și persoanei care îngrijește copilul, raport ce va conține informații cu privire la performanțele școlare, starea fizică a copilului, grupul de prieteni și anturajul acestuia. În cazul în care, în urma evaluării, se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, situația școlară și integrarea acestuia în mediul școlar nu se îmbunătățesc, starea sa de sănătate este degradată sau este constatată afilierea copilului la grupuri cu un comportament infracțional, reprezentantul social are obligația de a solicita în scris sprijinul serviciilor de specialitate, în conformitate cu problemele remarcate. În cazul identificării unor semne de abuz/ neglijență/ exploatare, va fi contactată direcția generală de asistență socială și protecția copilului pentru inițierea procedurilor prevăzute de lege", precizează Guvernul.
Conform datelor centralizate la nivel național, în evidențele autorităților administrației publice locale se aflau, la 30 septembrie 2014, aproximativ 83.000 de copii cu cel puțin un părinte plecat în străinătate.
    Trimite prin e-mail