joi, 27 februarie 2014

Publicat la 2/27/2014 01:11:00 p.m. de Anonim

ANI îl evaluează pe Neamţu


Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a început procedura de evaluare a primarului Mediaşului, Teodor Neamţu, pe care l-a găsit în conflict de interese pentru un document semnat în perioada primului mandat.


Autor: Aurelian LUNGU

ANI anunţă, printr-un comunicat de presă, că a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către Teodor Neamţu în perioada decembrie 2009 - iunie 2012, întrucât, la data de 3 decembrie 2010, a încheiat şi a semnat un act adiţional prin care s-a decis prelungirea unui acord / contract colectiv de muncă pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 1 ianuarie 2011, până la data de 31 decembrie 2011, în urma căruia a obţinut în anul 2011 venituri suplimentare în sumă totală de 9.382 de lei.  Actul adiţional a fost încheiat între primarul municipiului Mediaş, Teodor Neamţu, în calitate de angajator, şi Biroul Executiv al Sindicatului Salariaţilor din Primărie.

Drepturi pentru funcţionari

Prin acordul / contractul colectiv de muncă respectiv, au fost stipulate o serie de drepturi şi obligaţii cu privire la funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Mediaş şi ale instituţiilor subordonate acestuia, inclusiv drepturi de remunerare pentru munca în timpul nopţii, zile de sărbătoare, zile libere plătite, concediu fără plată, condiţii de salarizare, sporuri, premii, stimulente, facilităţi şi alte drepturi băneşti ale acestor persoane. De asemenea, acordul colectiv de muncă mai cuprinde clauze cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă / raportului de serviciu, evaluarea performanţelor profesionale individuale etc. "Astfel, Neamţu Teodor nu a respectat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora 'Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său [...]' şi dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora 'Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie[...]'", se arată în comunicatul ANI.

A depus un punct de vedere

Menţionăm că, pe 13 decembrie 2013, ANI l-a găsit pe Neamţu în stare de incompatibilitate, întrucât începând cu data de 24 decembrie 2010 a ocupat simultan funcţia de primar şi calitatea de reprezentant asociat persoană juridică în cadrul S.C. Piaţa Prim-Com S.R.L. Edilul a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. El a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. "Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [...] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese [...] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective [...]. Persoana [...] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese [...] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului", avertizează inspectorii de integritate.
    Trimite prin e-mail