luni, 20 ianuarie 2014

Publicat la 1/20/2014 12:05:00 p.m. de Anonim

Proiecte de cooperare la GAL-DT

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Dealurile Târnavelor“ (GAL-DT) desfăşoară, în perioada 9 ianuarie – 10 februarie, cea de-a doua sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 421L – „Implementarea proiectelor de cooperare“, finanţată prin Axa IV LEADER Măsura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală.

Fondurile disponibile se ridică la 55.000 de euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect este de 27.500 de euro, iar valoarea totală a unui proiect poate fi de maximum 400.000 de euro.
Pot primi finanţare pe această măsură Grupurile de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsură 431.2 „Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului“ care au încheiat contract de finanţare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri, dar şi alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui GAL beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2. Depunerea proiectelor se face la sediul GAL-DT din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 16.00. Termenul limită de depunere este 10 februarie 2014, ora 12.00. (A. L.)
    Trimite prin e-mail