miercuri, 18 decembrie 2013

Publicat la 12/18/2013 08:27:00 a.m. de Redacţie

Șpaga la doctor costă, în medie, 424 de lei

Valoarea medie a plăților informale în cazurile de condiționare a actului medical în România este de 424 de lei, potrivit unui studiu publicat de Federația Solidaritatea Sanitară.
Studiul sindicatului, citat de Agerpres, a fost efectuat cu un eșantion reprezentativ de 2.376 de angajați din sistemul sanitar românesc. Potrivit studiului, numai 6% dintre respondenți au recunoscut existența condiționării actului medical de aceste plăți, însă acest procent "este mult mai mic decât cel indus de frecvența cu care acest aspect este vehiculat". "Procentul de aproape 6% este îngrijorător atunci când vorbim de condiționarea actului medical, aceste cazuri înscriindu-se în categoria a ceea ce opinia publică desemnează drept șpagă", se afirmă în concluziile documentului referitor la salarizarea în sistemul medical românesc.
Valoarea medie a sumelor obținute în cazul condiționării actului medical (ca medie a valorilor indicate de cei 6% dintre respondenții care au arătat existența condiționării actului medical) este de 424 lei, evidențiază studiul.
Pe de altă parte, 37% dintre respondenți au recunoscut existența unor "plăți informale voluntare făcute de pacienți către personal", cuantumul mediu al acestora fiind calculat la 166 de lei.
"Marea majoritate (92%) a salariaților care au indicat existența plăților informale consideră inechitabil sistemul plăților informale. Principalii beneficiari ai plăților informale sunt medicii, urmați de asistenții medicali. Majoritatea medicilor consideră că beneficiază de plățile informale/onorariu medicii și asistenții, în timp ce majoritatea asistenților consideră că beneficiază doar medicii", evidențiază studiul.
De asemenea, 50,3% dintre respondenți consideră că sistemul plăților informale trebuie înlocuit de un sistem eficient de asigurări de sănătate, care să genereze finanțarea suplimentară a sistemului sanitar, respectiv posibilitatea unei salarizări corespunzătoare. "Dacă adăugăm și respondenții care cred că plățile informale ar trebui să fie pur și simplu eliminate, se ajunge la un procent de 72% dintre respondenți care doresc eliminarea plăților informale, sub o formă sau alta. Doar 28% dintre respondenți consideră necesară oficializarea plăților informale, marea lor majoritate indicând însă faptul că o astfel de variantă ar trebui dublată de mecanisme care să asigure distribuirea lor echitabilă", afirmă autorii studiului.
Totodată, 94% dintre salariații din sistem care au participat la studiu consideră că creșterea salariilor va conduce la creșterea calității serviciilor medicale, iar 78% dintre respondenți au indicat creșterea discretă sau semnificativă a calității serviciilor medicale în cazul introducerii salarizării în funcție de performanță.
Nu mai puțin de 46% dintre respondenți au indicat că sunt afectați de fenomenul inechităților salariale, determinat de incoerențele legislative din ultimii 5 ani, afirmând că au salariul mai mic decât colegii loc care au același nivel de pregătire și lucrează la același loc de muncă.
În ceea ce privește reforma finanțării Sănătății, introducerea asigurărilor complementare cumulează 50,9% din opțiunile salariaților. Un procent similar indică drept parte a soluției creșterea nivelului de colectare la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.
Suportarea de către pacienți a diferențelor de cost pentru ceea ce depășește pachetul de bază este indicată de doar 25,8% dintre salariați.
Pe de altă parte, în opinia a circa 70% dintre salariații sistemului care au participat la studiu, disponibilitatea de plată suplimentară a pacienților direct către unitățile sanitare, pentru serviciile nedecontate de CNAS, este foarte mică sau chiar inexistentă.
    Trimite prin e-mail