marți, 15 octombrie 2013

Publicat la 10/15/2013 04:57:00 p.m. de Anonim

Reţele modernizate de apă şi canalizare în oraşele Agnita şi DumbrăveniOperatorul „Apa Târnavei Mari” anunţă încheierea lucrărilor în vederea reabilitării şi extinderii reţelelor de apă şi apă uzată din oraşele Agnita şi Dumbrăveni în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”.

Acest Proiect, aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată), are o valoare de 307.837.654 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene cu suma de 261.662.005 lei.
Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care a executat lucrările este S.C. Hidroconstrucţia S.A., lider al Asocierii Hidroconstrucţia-Dafora-Flowtex Technology.
Prin intermediul acestui contract, oraşul Agnita a beneficiat de reabilitarea a 8433 m reţea de apă potabilă şi a 5614,03 m reţea de canalizare menajeră şi de extinderea a 5782,05 m reţea de canalizare menajeră. De asemenea, în Agnita a fost construită o staţie de pompare a apei uzate şi a fost complet reabilitat rezervorul de înmagazinare al apei care deserveşte oraşul, având o capacitate de 2500 mc.
Oraşul Dumbrăveni a beneficiat de reabilitarea a 2059 m reţea de apă potabilă şi de extinderea a 12569,41 m reţea de canalizare menajeră. În Dumbrăveni, au fost construite două staţii de pompare a apei uzate şi a fost complet reabilitat rezervorul de înmagazinare al apei care deserveşte oraşul, având o capacitate de 1500 mc.
De asemenea, pentru a permite accesul populaţiei la reţeaua modernizată de apă şi canalizare, s-au reabilitat şi s-au construit branşamente de apă şi racorduri de canalizare menajeră în ambele localităţi.
Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuţiei de apă potabilă la standardele Uniunii Europene pentru locuitorii din Agnita şi Dumbrăveni şi creşterea ratei de acoperire cu servicii de apă şi apă uzată.
    Trimite prin e-mail